თუ ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვის საკითხები ცოტათი მაინც გაღელვებთ, თქვენთვის კარგი ამბავი გვაქვს: საქართველოს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ჯიხვების პოპულაცია, ბოლო 8 წლის განმავლობაში, გაორმაგებულია. 2020 წლის აღრიცხვით, აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვების რაოდენობა 690-ს აღწევს.

აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვი

ფოტო: დაცული ტერიტორიების სააგენტო

ჯიხვების აღრიცხვის პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართული დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერები და ადმინისტრაციის სხვა თანამშრომლები. ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე ჯიხვის პოპულაციის აღრიცხვა 2 ეტაპად მიმდინარეობს. მაისი და ივნისი ჯიხვების შობადობის პერიოდია და ამ დროს ახალდაბადებულ ინდივიდებს ითვლიან. ნოემბერსა და დეკემბერში, ჯიხვების გამრავლების პერიოდში, ცხოველები ჯგუფებად იკრიბებიან, რაც მათი რაოდენობის დასადგენად ხელსაყრელი შესაძლებლობაა.

აღმოსავლეთკავკასიურ ჯიხვებზე ზოოპარკშიც ზრუნავენ.

ფოტო: სანდრო ჩიტანავა / თბილისის ზოოპარკი

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები ჯიხვებისთვის მნიშვნელოვანი საარსებო გარემოა, შესაბამისად სააგენტო მათ ფოტოხაფანგების, რეინჯერებისა თუ აღრიცხვის მეთოდების გამოყენებით გამუდმებით აკვირდება.

აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიოში პირველად, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებზე აღმოსავლეთკავკასიური ჯიხვის ტრანსსასაზღვრო ტელემეტრიული მონიტორინგის პროექტიც ხორციელდება. პროექტი ჯიხვებზე დაკვირვების მიზნით მათზე გადამცემიანი საყელოს დამაგრებას გულისხმობს. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მიხედვით, პროექტი 2018 წლიდან დაიწყო და მისი პირველი ეტაპი, ტელემეტრიის საყელოების ჯიხვებზე შებმის ფაზა, წარმატებით დასრულდა.

დაცულ ტერიტორიებზე ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის პროექტები ხორციელდება, რომლის ფარგლებშიც სააგენტო სხვადასხვა უნიკალურ სახეობებს აკვირდება. სააგენტოს მიხედვით, ტერიტორიებზე უნიკალური სახეობების რიცხვი გაზრდილია.

ამავე თემაზე: