ჯორჯიან ვოთერ ენდ ფაუერის მომხმარებელისთვის, თბილისსა და მცხეთაში წყლის ტარიფი იზრდება. გარდა ამისა, ახალი ტარიფი განისაზღვრა რუსთავში მაცხოვრებელთათვისაც. გადაწყვეტილება ამის შესახებ სემეკმა 29 დეკემბრის სხდომაზე მიიღო. ტარიფების მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2021 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის ახალი ტარიფები დღგ-ს ჩათვლით:

  • გამრიცხველიანებული აბონენტებისთვის — 0,50 თეთრი/მ3;
  • გაუმრიცხველიანებელი (სულადობრივი) — 4,518 ლარი/სულზე/თვეში;
  • არასაყოფაცხოვრებო — 6,503 ლარი/მ3.

რუსთავის წყლის ტარიფები ახალი დღგ-ს ჩათვლით:

  • გამრიცხველიანებული აბონენტებისთვის — 0.50 თეთრი/მ3;
  • გაუმრიცხველიანებელი (სულადობრივი) — 3,004 ლარი/სულზე/თვეში;
  • არასაყოფაცხოვრებო — 3,703 ლარი/მ3;

დღევანდელ სხდომაზე სემეკმა დენის ტარიფზეც იმსჯელა. კომისიის გადაწყვეტილებით, თბილისსა და რეგიონებში ელექტროენერგია ძვირდება. საყოფაცხოვრებო მოხმარების ელექტროენერგიის ნაწილში ზრდა დაახლოებით 3,5 თეთრია. ხოლო რაც შეეხება კომერციულ ნაწილს, ის დიფერენცირებულია საფეხურების მიხედვით და 11-დან 13-თეთრამდე მერყეობს.