კვლევების მიხედვით, მამები პირდაპირ ან არაპირდაპირ პოზიტიურ გავლენას ახდენენ ბავშვის განვითარებაზე, როდესაც აქტიური როლი აქვთ ზრუნვის პროცესში. ჩართულობა შეიძლება მოიცავდეს როგორც კვებას, გამოცვლას, ასევე გასეირნებას, თამაშს, საუბარსა და ა.შ. ეს ყველაფერი ბავშვის ფიზიკურ, მოტორულ, სოციალურ და ემოციურ განვითარებაზე დადებითად აისახება.

მიუხედავად ამისა, საქართველოში ბავშვების აღზრდაში მამების ჩართულობა პრობლემურია. დადებითი კი ის შეგვიძლია გითხრათ, რომ ნელა, მაგრამ მაინც იზრდება კაცების რაოდენობა, რომლებსაც სურთ მონაწილეობა მიიღონ შვილის აღზრდისა და განვითარების პროცესში.

თუ შენც იმ კაცების რიცხვს მიეკუთვნები, ვინც ფიქრობს, რომ ბავშვზე პასუხისმგებლობა ორივე მშობელს თანაბრად ეკისრება, ამ ტესტზე პასუხების გაცემა გაგიმარტივდება. შეავსე და დარწმუნდი.

ტესტი: რა იცი ჩვილის განვითარებაზე და რამდენად ჩართული ხარ ამ პროცესში?

ტესტის დაწყება

1 / 12 დავიწყოთ მარტივით: ძირითადად, როგორ კვებას უწევენ სპეციალისტები რეკომენდაციას?

Dribbble

2 / 12 როგორი უნდა იყოს დამატებითი კვების სიხშირე?

3 / 12 კვლავ გავაგრძელოთ საკვების თემა: შენი აზრით, საქართველოში მამების რამდენი პროცენტი უმზადებს ჩვილებს საჭმელს ხშირად?

Dribbble

4 / 12 შენი აზრით, საქართველოში მამების რამდენი პროცენტი აბანავებს ბავშვს?

5 / 12 შენი აზრით, რამდენად ხშირად უცვლიან მამები შვილებს საფენებს საქართველოში?

Dribbble

6 / 12 დავუბრუნდეთ კითხვებს ბავშვის აღზრდასა და განვითარებზე: იცი, როგორ უნდა დაიჭირო ბავშვი სწორად?

Dribbble

7 / 12 ხომ არ იცი, მერამდენე თვიდან ამოსდით ბავშვებს კბილები?

8 / 12 რომელი თვიდან იწყებს ბავშვების უმრავლესობა დამოუკიდებლად დაჯდომას?

Uran / Dribbble

9 / 12 ძირითადად, მერამდენე თვიდან იწყებს ბავშვი სიარულის სწავლას?

Dribbble

10 / 12 საქართველოში არსებული აცრების კალენდრის მიხედვით, წლამდე ბავშვს რომელ თვეებში სჭირდება აცრა?

11 / 12 როგორ გგონია, ჩვილობის პერიოდში მამის ჩართულობა უწყობს თუ არა ხელს ბავშვის სოციალური უნარ-ჩვევების უკეთ განვითარებას?

Dribbble

12 / 12 და ბოლოს, როგორ ფიქრობ, როგორ იცვლება მამების ცხოვრება მას შემდეგ, რაც ბავშვები ჩნდებიან?

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადებულია გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისთან თანამშრომლობით, პროგრამის "ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისათვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN Women) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსი წარმოადგენს რედაქციის პასუხისმგებლობას და შესაძლოა, არ ასახავდეს UNFPA-ს და ევროკავშირის პოზიციას.