არკანზას უნივერსიტეტის მიკრობიოლოგების მიერ ჩატარებულმა ერთწლიანმა ექსპერიმენტმა დაადასტურა, რომ მიკრობებს, მიუხედავად მკაცრი პირობებისა, მარსზე არსებობა შეუძლიათ. ეს აღმოჩენა ბადებს ეჭვს, რომ მარსზე შესაძლოა მართლაც არსებობდეს სიცოცხლის ნიშან-წყალი. მეცნიერებს ექსპერიმენტის ჩატარებისკენ NASA-ს ხომალდის, Curiosity Rover-ის აღმოჩენამ უბიძგა, რომელმაც მარსზე მეთანის არსებობა დაადასტურა.

დედამიწაზე არსებული მეთანის უმეტესობა ცოცხალი ორგანიზმებისგან წარმოიქმნება, რაც ექსპერიმენტის ხელმძღვანელის თქმით, შესაძლოა იმას ნიშნავდეს, რომ მარსზეც იმავე პრინციპთან გვაქვს საქმე.

დაჭაობებულ ადგილებსა და საქონლის ნაწლავში აღმოჩენილი მიკროორგანიზმების ჯგუფი, რომელიც მეთანოგენების სახელითაა ცნობილი, დედამიწაზე ბუნებრივ გაზს წარმოქმნიან.

მეთანოგენებს არსებობისთვის ჟანგბადი და ფოტოსინთეზი არ სჭირდებათ, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ისინი მარსზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში გადარჩებიან, თუ მარსის ზედაპირის ქვეშ წითელი პლანეტის ულტრაიისფერი გამოსხივების მაღალი დონისგან იქნებიან დაცულნი.

გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ შეგვიძლია საქონლის მარსზე გაგზავნა, მეცნიერებმა გადაწყვიტეს მიკრობები სპეციალურ სინჯარებში გაეზარდათ, რომელშიც მოთავსებული იყო სითხეები, რომელიც შესაძლოა მარსის ზედაპირის ქვეშ დიდი ხნის წინ მიედინებოდა. ამასთან ერთად, მათ თითოეული სპეციალური სატესტო სინჯარა მარსის მიწისქვეშეთისთვის დამახასიათებელი განსაკუთრებით დაბალი წნევით დატვირთეს და ნივთიერებების ტემპერატურაც მარსის ტემპერატურას გაუთანაბრეს.

ოთხ სხვადასხვა სახეობაზე ჩატარებული ერთწლიანი ექსპერიმენტის შედეგად დადგინდა, რომ მიკრობებს მიუხედავად ამ მკაცრი გარემო პირობებისა, მარსზე არსებობა და გადარჩენა სამიდან ოცდაერთ დღემდე შეუძლიათ.