2016 წელს 60-მა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა, ჯამში, 34 465 035 ლარის შემოსავალი მიიღო. შემოსავლიდან 26 მილიონზე მეტი წინასაარჩევნო პერიოდში მიღებული შემოწირულობებია. აუდიტის სამსახურის მონაცემებით, შემოწირულობები განხორციელდა 2 854-ჯერ, საიდანაც 186 საწევრო შენატანია, ხოლო 204 არაფულადი შემოწირულობა.

როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, ისე არასაარჩევნო პერიოდში, შემოსავლებით ქართული ოცნება ლიდერობს. 2016 წელს პარტიამ 22 995 584 ლარი, პოლიტიკური სუბიექტების შემოსავლის თითქმის 67 პროცენტი მიიღო, რაც 2-ჯერ მეტია დანარჩენი 59 პარტიის მიერ ჯამში მიღებულ შემოსავალზე.

შემოსავლებით მეორე ადგილზეა სახელმწიფო ხალხისთვის - 4 491 467 ლარით. ის ქართულ ოცნებას თითქმის 5-ჯერ ჩამორჩება. შემოსავლების მხრივ, პირველ სამეულში მოხვდა პატრიოტთა ალიანსი, რომელმაც 1 644 169 ლარი მიიღო.

პირველ სამეულში ვერ მიხვდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც წლის განმავლობაში 1 126 691 ლარის ოდენობის შემოწირულობები მიიღო. ის ამ შემოსავლით პარლამენტში შესულ პარტიებს: ქართულ ოცნებას 21 მილიონით, ხოლო პატრიოტთა ალიანსს ნახევარ მილიონზე მეტით ჩამორჩება.

2016 წელს მხოლოდ 7-მა პარტიამ მიიღო ნახევარ მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის შემოწირულობა, მათ შორის იყვნენ თავისუფალი დემოკრატები (718 690 ლარი) და გირჩი (626 521 ლარი). ჩამოთვლილი 7 პარტიის გარდა, პირველ ათეულში მოხვდნენ დამოუკიდებელი კანდიდატები: ილია კოკაია (337 400 ლარი), ვასილ ხანიშვილი (304 840 ლარი) და ცეზარ ჩოჩელი (280 000 ლარი).

პოლიტიკური სუბიექტების შემოწირულობები 2016 წელს

ჯამში, დანარჩენ 50 პოლიტიკურ სუბიექტზე, საერთო შემოსავლების 5 პროცენტზე ნაკლები, 1 565 706 ლარი ნაწილდება. მათგან ყველაზე ცოტა - 5 ლარი პარტიამ განახლებული საქართველოსთვის მიიღო.