"საქართველოში ქალები ფიქრობენ, რომ მათთვის სხვა პროფესიები უფრო შესაფერისია, ვიდრე პოლიტიკა" - აღნიშნულ მოსაზრებას, NDI-ის მიერ გამოკითხული კაცების 53%, ხოლო ქალების 48% ეთანხმება. კითხვაზე უარყოფითი პასუხი გასცა ქალების 45%-მა და კაცების 37%-მა.

გამოკითხული ქალების 55% მიიჩნევს, რომ საქართველოში კაცები ხელს უშლიან ქალების პოლიტიკაში ჩართვას, ხოლო ამავეს ფიქრობს გამოკითხული კაცების 42%.

ასევე, კვლევაში მონაწილე ქალების 48% ფიქრობს, რომ ქალებს თავდაჯერებულობა აკლიათ პოლიტიკაში ჩასართავად, ხოლო გამოკითხული კაცების 42% არ ეთანხმება აღნიშნულ მოსაზრებას.

გამოკითხულთა 44% მიიჩნევს, რომ საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან ქალთა წარმომადგენლობა 15%-ით საკმარისია, ხოლო 52% ამას ძალიან ცოტად მიიჩნევს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის 150 წევრიდან მხოლოდ 23-ია ქალი.

დღეს, 16 იანვარს, ეროვნულ-დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა (NDI) და CRRC–საქართველომ 2016 წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველი ნაწილი წარადგინა.
კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა 4 ნოემბერი - 4 დეკემბრის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით), 3,141 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგელობითი შერჩევის საფუძველზე.