სახალხო დამცველ ნინო ლომჯარიას განცხადებით, ISFED-ის მიერ გამოცხადებული არჩევნების შედეგები, ამ დროისთვის, ცდომილების ფარგლებშიც, ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ შედეგებს არ ემთხვევა. რაც მისივე თქმით, მინიმუმ ბოლო 8 წლის განმავლობაში, ასეთი რამ არ მომხდარა.

"მე, როგორც სახალხო დამცველი, რომლის კონსტიტუციურ ვალდებულებასაც წარმოადგენს ქვეყანაში საარჩევნო უფლების დაცვის ზედამხედველობა, მოვუწოდებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართულობითა და მონაწილობით, დამაჯერებელი პასუხები გასცეს და სამართლიანად და გამჭვირვალედ განიხილოს და გადაწყვიტოს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ იდენტიფიცირებული პრობლემატური საკითხები", — აცხადებს ნინო ლომჯარია.

ISFED-ის თანახმად, საარჩევნო უბნების 8%-ზე შემაჯამებელ ოქმებში დაფიქსირდა არსებითი დისბალანსები — საარჩევნო ყუთებში აღმოჩნდა მისულ ამომრჩევლებზე გაცილებით მეტი ბიულეტენი;

მათივე თქმით, აღნიშნულ უბნებსა და მის შედეგებს, შესაძლოა, არჩევნების საერთო შედეგებზე 4.1%-ის ფარგლებში ზეგავლენა ჰქონდეს.

სადამკვირვებლო ორგანიზაციები საუბრობენ, აგრეთვე, იმაზე, რომ შემაჯამებელი ოქმების გადაცემა დამკვირვებლებისთვის მნიშნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა.

ბრალდებას გამოეხმაურა ცესკო, სადაც განაცხადეს, რომ კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია ხარვეზებსა და დისბალანსზე მიზანმიმართული კამპანიაა. ცესკოს ცნობით, შემაჯამებელ ოქმებში დისბალანსი, შესაძლოა, ობიექტური გარემოებებით იყოს გამოწვეული.

კერძოდ, ცესკოს განმარტებით, რიგ შემთხვევებში პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში მონაწილე ამომრჩეველს არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში, თუ ის ხმას არ აძლევს რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, რაც იწვევს დისბალანსს მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმში და სხვაობას საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემული ხმების ჯამსა და კენჭისყრაში მონაწილე ამომრჩეველთა რაოდენობას შორის.

რაც შეეხება ისეთ შემთხვევებს, ცესკოს ონფორმაციით, როდესაც შემაჯამებელ ოქმებში, მართლაც არის დისბალანსი მონაცემებს შორის, რომელიც გამოწვეულია შემაჯამებელ ოქმში მონაცემთა შეტანისას დაშვებული შეცდომით, აღნიშნულ შემთხვევაში, შესწორების ოქმითა და შესაბამისი საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა ახსნა-განმარტებებით, უზუსტობა აღმოიფხვრება.

31 ოქტომბერს გამართულ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს ოპოზიცია არ აღიარებს. პარტიების ნაწილი ამბობს, რომ სადეპუტატო მანდატებზე უარს იტყვიან, რათა რიგგარეშე არჩევნები ჩატარდეს.

საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში 31 ოქტომბერს ჩატარდა. პარლამენტის არჩევნები წელს პირველად პროპორციულთან მიახლოებული, 120/30-ზე სისტემით გაიმართა.