ინფორმაციის თავისუფლებისა და განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) მიერ გამოქვეყნებულ კვლევას, თბილისში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით, მერი დავით ნარმანია გამოეხმაურა. დღეს, 10 იანვარს, ჟურნალისტებთან საუბრისას ნარმანიამ განაცხადა, რომ 2016 წელს, ძირითადად სანიტარული მიზნით მოიჭრა ხეები და სწორედ ამიტომ გაიზარდა საერთო მაჩვენებელი:

"2016 წელს, ჩვენ ვახორციელებდით სანიტარულ ჭრებს, რომლის ფარგლებშიც ჯერ ხდებოდა ხეების მდგომარეობის შეფასება, მათი ნუმერაცია და მხოლოდ ამის შემდეგ იჭრებოდა ხეები. ეს არის ძირითადი ფაქტორი, რამაც გამოიწვია აბსოლიტურ მაჩვენებლში ციფრების ზრდა. სანიტარული ჭრა აუცილებელია იმისათვის, რომ დაავადებულმა ხეებმა სხვა ჯანსაღი ხეც არ დააზიანოს. ამისათვის არსებობს სპეციალისტების დასკვნა".

IDFI-ის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით, წინა წლებთან შედარებით, გასულ წელს, მინიმუმ 5-ჯერ მეტ ხეს მიენიჭა დაზიანებულის სტატუსი. მათივე ცნობით, ნებართვების საფუძველზე მოჭრილი ხეების მთლიანი რაოდენობა არ გაზრდილა. აქედან გამომდინარე, ორგანიზაცია ეჭვქვეშ აყენებს იმას თუ რამდენად სამართლიანად ენიჭებათ ხეებს დაზიანებულის სტატუსი.