საზოგადოებრივი ორგანიზაციები განათლების სისტემის დეპოლიტიზებისა და არჩევნების დემოკრატიული პრინციპების დაცვით ჩატარების მიზნით, კომისიის შექმნის ინიციატივით გამოდიან. კომისიის შექმნის ინიციატივის განცხადებას 38 ორგანიზაცია აწერს ხელს.

ორგანიზაციების განმარტებით, კომისიის მიზანი განათლების სისტემისა და სასკოლო საზოგადოების პოლიტიკური ზეგავლენისაგან დაცვა და შესაბამისი რეაგირება იქნება.

მათი განცხადებით, მიუხედავად იმისა, 2012 წელს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, განათლების სამინისტროს ერთ-ერთ გაცხადებულ პრიორიტეტს განათლების სისტემის დეპოლიტიზება წარმოადგენდა, იგი ვერ განხორციელდა.

ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ეს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იძენს. მათი თქმით, პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პირების საარჩევნო მიზნებისთვის გამოყენება დაუშვებელია.

"აქვე აღვნიშნავთ, რომ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების შედეგად, საჯარო სკოლების პედაგოგებს კანონით აეკრძალათ წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა და აგიტაციაში მონაწილეობა სამუშაო საათების განმავლობაში ან, როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს", — ვკითხულობთ განცხადებაში.

ხელმომწერი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ, ასევე, მნიშვნელოვანია კორონავირუსის პანდემიის გამო გამკაცრებული სანიტარულ-ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგი არ გადაიქცეს სკოლებზე ადმინისტრაციული ზეწოლის ბერკეტად. ისინი მოუწოდებენ საქართველოს მთავრობასა და განათლების სამინისტროს ეს პროცესები გადადონ არჩევნების დასრულებამდე ან წარმართონ ის ღიად და გამჭვირვალედ.

"აუცილებლობის შემთხვევაში ჩატარებული შემოწმების შედეგები არ დაექვემდებაროს სკოლის ადმინისტრაციის საჯარიმო თუ სხვაგვარ პასუხისმგებლობას", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ისინი, ასევე, მოუწოდებენ მასწავლებლებს, სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს, საჭიროების შემთხვევაში, მიმართონ კომისიას დარღვევების შემთხვევაში. კომისია, ასევე, ითანამშრომლებს საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებთან ინფორმაციის გაცვლისა და დარღვევათა გამოვლენის მიზნით.