ეს ტესტი მარტივი არ გეგონოს. მასში შვიდი შეკითხვაა ცისარტყელის შვიდ ფერზე — თითოეულზე გამოსახული იქნება ინგლისური სიტყვა, რომელიც უნდა ამოიცნო.

აბა, შევუდგეთ:

ტესტი — რამდენად კარგად არჩევ ფერებს?

ტესტის დაწყება

1 / 7 რომელი სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

2 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

3 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

4 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

5 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

6 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

BuzzFeed

7 / 7 რა სიტყვაა გამოსახული სურათზე?

BuzzFeed

იტვირთება...
ერთი წუთით...