საქართველოს მთავრობამ საქართველოს კანონზე მეწარმეთა შესახებ მუშაობა დაასრულა. ცვლილების შესახებ მთავრობის სხდომის შემდეგ იუსტიციის მინისტრმა, თეა წულუკიანმა ისაუბრა.

"ჩვენ ამ კანონით ჩავანაცვლებთ 1994 წელს მიღებულ მეწარმეთა შესახებ კანონს, რომელიც მიუხედავად 2008 წელს განხორციელებული ცვლილებებისა, საერთოდ არ პასუხობს თანამედროვეობას, არ პასუხობს ბიზნეს-წრეების ინტერესებს და არ პასუხობს გამჭვირვალობისა და განჭვრეტადობის ფუძემდებლურ პრინციპებს, რომლებიც თავისუფალი მეწარმეობისთვის არის აუცილებელი", — განაცხადა წულუკიანმა.

მისი განმარტებით, პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობდა ბიზნეს-ასოციაციებთან, საჯარო რეესტრთან და დაინტერესებულ უწყებებთან ერთად, რათა საზოგადოებისთვის ევროპული სტანდარტის კანონის პროექტი შეეთავაზებინათ.

"მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრი ახალი რეგულაცია შემოდის, რომელიც არასავალდებულო ხასიათის, ანუ დისპოზიციურია, მაგრამ ხელმძღვანელობას გაუწევს როგორც მეწარმეებს, ასევე მოსამართლეებს დავის შემთხვევაში", — თქვა მინისტრმა.

წულუკიანი მიიჩნევს, რომ ამ კანონით სრულიად თავისუფალი, რეგულირებული და განჭვრეტადი ატმოსფერო და ბიზნეს-კლიმატი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება.

"თითოეული თავი ეთმობა სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმის სამეწარმეო ორგანიზაციებს, იქნება ეს სამეწარმეო საზოგადოება, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, კოოპერატივი თუ კომანიტური საზოგადოება. ასევე შემოდის სხვადასხვა ევროპული სტანდარტი, მათ შორის სადამფუძნებლო დოკუმენტების საჯარო რეესტრში წარდგენის მიმართულებით", — აცხადებს მინისტრი.

აღნიშნულ რეფორმას თეა წულუკიანმა მასშტაბური უწოდა და განაცხადა, რომ მას არა მხოლოდ დარგობრივი უწყებები (ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო), არამედ ბიზნესმენებიც დიდი ხნის მანძილზე ელოდნენ. მისივე თქმით, კანონის პროექტში ევროკავშრის დირექტივებიცაა გადმოტანილი და მას გავლილი აქვს რეგულირების შეფასების ანალიზი, ე.წ რია.

იუსტიციის მინისტრმა თქვა ისიც, რომ რეფორმის ძალაში შესვლამდე, 2 კვირის ვადით, კანონპროექტი გამოქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეზე და დაინტერესებულ პირებს მასზე მოსაზრების გამოთქმა შეეძლებათ.

წულუკიანმა კანონის მიღება ყველა ბიზნეს ოპერატორს მიულოცა და იმედი გამოთქვა, რომ 1 იანვრიდან, როცა კანონი ძალაში შევა, მათ კიდევ უფრო თავისუფალ გარემოში შეეძლებათ მუშაობა.