პარლამენტმა პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც, ენერგეტიკის სფეროში არსებული კომპანიები ვალდებული ხდებიან, 5%-იანი ან უფრო მსხვილი წილის გაყიდვა ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიასთან შეათანხმონ. კანონპროექტს მხარი 81-მა დეპუტატმა დაუჭირა, წინააღმდეგი არცერთი იყო.

"გამომდინარე იქედან, რომ სისტემის ოპერატორის საქმიანობას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს როგორც მომხმარებლის უწყვეტი და საიმედო მომარაგების უზრუნველყოფისთვის, ისე ქვეყნის ენრგეტიკული პოტენციალის განვითარებისათვის, აუცილებელია შეიქმნას სისტემის ოპერატორის შერწყმის ან/და 5% და მეტი წილის ან აქციების გასხვისების, მაკონტროლებელი პირის (საბოლოო ბენეფიციარის) ცვლილების ან/და საოპერაციო აქტივის გასხვისების წინასწარი რეგულირების ეფექტიანი მექანიზმი", — ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

თავის მხრივ, კომისია ვალდებულია, შეისწავლოს მიღებული შეტყობინება და გასცეს თანხმობა ან აკრძალოს შერწყმა, წილის ან აქციების გასხვისება, მაკონტროლებელი პირის (საბოლოო ბენეფიციარის) ცვლილება ან/და საოპერაციო აქტივის გასხვისება.

"აკრძალვის საფუძველი, სხვა გარემოებებთან ერთად, შეიძლება იყოს სისტემის ოპერატორის მიერ სისტემის მოსარგებლეებისთვის გაწეული მომსახურების შესაძლო გაუარესება, სისტემის ოპერატორის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესაძლო შეუსრულებლობა ან/და სისტემის ოპერატორის ტარიფზე ტრანზაქციის/ოპერაციის შესაძლო ზეგავლენა", — ნათქვამია კანონპროექტის განმარტებით ბარათში.

ოპოზიცია აცხადებს, რომ აღნიშნული კანონპროექტი სფეროს ზიანს მიაყენებს და ინვესტიციების შემცირებას გამოიწვევს.

ენერგეტიკის მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე, დავით ნარმანია კი აცხადებს, რომ, აღნიშნული ცვლილების მიღება წარსულის ცუდმა გამოცდილებამ გამოიწვია.

კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება და მისაღებად კიდევ ორი კენჭისყრაა საჭირო.