საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის დაჩქარებული წესით განხილვა დაიწყო.

ახალი პოლიტიკური პარტია რეფორმერის გამგეობის წევრის, იურისტ გიორგი ავაზაშვილის განცხადებით — "ეს ცვლილება ხელისუფლებას აძლევს ბერკეტს, რომლის მეშვეობითაც მას ექნება საშუალება საჭიროების შემთხვევაში მკვეთრად ჩაერიოს მაუწყებლობის საქმიანობაში და ხელი შეუშალოს მის მაუწყებლობას".

ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონი, ზოგადად, ვრცელდება ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულ პირებზე და არ ვრცელდება მაუწყებლებზე. ეს კანონპროექტი ითვალისწინებს შემდეგს: თუ კომისიის მიერ ავტორიზებული ლიცენზიის მფლობელი პირისათვის ამ კანონის 45-ე მუხლის შესაბამისად დაკისრებული ჯარიმები ვერ უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებას, კომისია უფლებამოსილია დანიშნოს სპეციალური მმართველი, რომელიც უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილების აღსრულებას.

"ერთი შეხედვით ეს ცვლილება არ ეხება მაუწყებლებს, მაგრამ ამ კანონპროექტში მაინც ჩანს ის წყალქვეშა ქვები, რომელიც შესაძლოა მაუწყებლების საქმიანობაში ჩარევის სამართლებრივი საფუძველი აღმოჩნდეს. კანონის ანალოგიით ან მისი ფართო განმარტების გზით შესაძლებელია უკვე ამ რეგულაციის გამოყენება მაუწყებლების საქმიანობაში ჩარევის მიზნით.

ამასთან, ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ რეგიონებში მაუწყებლები ამავდროულად წარმოადგენენ ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ავტორიზებულ პირებს, ანუ მაუწყებლობას თავისივე მულტიპლექსით გადასცემენ. ისინი ერთდროულად გამოდიან მაუწყებლები და ავტორიზებული პირებიც. ეს გარემოებაც კარგად გვაჩვენებს თუ რა საფრთხის შემცველია ერთი შეხედვით "უწყინარი" კანონპროექტი.

იმედია, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია და ასევე თავად საკანონმდებლო ორგანოც არ დაუშვებს ამ კანონპროექტების მიღებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ მედიაში ჩარევის ახალ მექანიზმებსა და ბერკეტებს, რომელიც ნელ-ნელა შეზღუდავს და საფრთხეს შეუქმნის სიტყვის თავისუფლებას საქართველოში. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის საბიუჯეტო კომიტეტმა უკვე დაამტკიცა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების 15%-ით შემცირებას, ეს უკვე ნიშნავს რომ ამერიკის შეერტებული შტატების ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სანქციების დაწესება. თუ ეს კანონპროექტი მიღებულ იქნება როგორც კანონი ჩვენი პარლამენტის მიერ, ჩვენ სახეზე გვექნება მედიის შეზღუდვა, ეს კიდევ უფრო გაართულებს სიტუაციას ჩვენთვის სტრატეგიულად მთავარ პარტნიორთან და გამოიწვევს დასავლური კურსის შეფერხებას. ეს შემაშფოთებელი იქნება არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ ევროკავშირისთვის, ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისთვის". — აცხადებს პარტია რეფორმერის წევრი გიორგი ავაზაშვილი.