ლაფბოროს უნივერსიტეტის ძილის კვლევის მიმართულების მეცნიერებმა კვლევა ჩაატარეს, რომლის შედეგადაც დადგინდა, რომ ქალებს უფრო მეტი ძილი ესაჭიროებათ, ვიდრე კაცებს. ეს კი იმითაა გამოწვეული, რომ ქალების ტვინები დღის განმავლობაში გაცილებით მეტს მუშაობს ვიდრე კაცების.

"ძილის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფუნქცია ტვინის დასვენება და თვითაღდგენაა", ამბობს ლაფბოროს პროფესორი ჯიმ ჰორნი. "ძილის დროს კორტექსი - ტვინის ის ნაწილი, რომელიც ფიქრზე, მოგონებებზე, ლაპარაკსა და სხვა ფუნქციებზეა პასუხისმგებელი ეთიშება გარესამყაროს და იწყებს გადატვირთვას."

მისი თქმით, რაც უფრო დატვირთულია ტვინი დღის განმავლობაში, მით უფრო მეტი ძილია საჭირო მისი ფუნქციების ბოლომდე აღსადგენად.

"ქალები მუდმივად მულტი-ტასკინგის რეჟიმში არიან, ამიტომ მათი ტვინი უფრო მეტს მუშაობს ვიდრე კაცების და შესაბამისად მათ მეტი დასვენება და ძილი ესაჭიროებათ." ამბობს ჰორნი.

კვლევამ დაადგინა, რომ ქალებს კაცებზე მინიმუმ 20 წუთზე მეტი ძილი ესაჭიროებათ.

მეცნიერების დასკვნით, ქალებს, რომლებსაც ძილი აკლიათ, პრობლემები უჩნდებათ, რაც დეპრესიაში, უხასიათობასა და გაღიზიანებაში გამოიხატება.