საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველომ ხაზარაძე-ჯაფარიძის საქმეზე დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტის, პოლინ დევიდის დასკვნა გამოაქვეყნდა. დასკვნაში აღნიშნულია, რომ არ არსებობს რაიმე საფუძველი იმის დასამტკიცებლად, რომ მამუკა ხაზარაძემ, ბადრი ჯაფარიძემ ან ავთანდილ წერეთელმა, ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად, ფულის გათეთრების დანაშაული ჩაიდინეს.

ექსპერტის დასკვნის თანახმად, არ არსებობს რაიმე ქმედება, რომელიც ფულის გათეთრების დანაშაულს დაადასტურებდა. მისივე თქმით, ბრალდებულთა ქმედებები, რომელსაც პროკურატურა ეყრდნობა, არ სცდება იმ ფაქტებს, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში, შესაძლოა ქონების უკანონო დაუფლებას უკავშირდებოდებოს.

დამოუკიდებელი ექსპერტის აზრით, არ არსებობს რაიმე მტკიცებულება, რომელიც დაადგენს:

  • სესხის გზით მიღებული თანხის ლეგალიზაციის (ფულის გათეთრების) განზრახვას;
  • თანხის "უკანონო წარმომავლობის" დამალვის განზრახვას;
  • მიღებული თანხების ლეგალურ ეკონომიკაში ინტეგრირების განზრახვას.

პოლინ დევიდი აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სასამართლო საქმეში არსებულ ყველა ფაქტს ბრალდების მხარის სასარგებლოდ ცნობს, ეს გარემოებები მაინც ვერ დაადასტურებს ფულის გათეთრების ბრალდებას.

როგორც ექსპერტი განმარტავს, ფულის გათეთრება და ქონების უკანონოდ დაუფლებასთან დაკავშირებული დანაშაული ერთმანეთისგან განსხვავდება. მხოლოდ ქონების უკანონოდ დაუფლების დამადასტურებელი მტკიცებულებები ფულის გათეთრების ბრალდებას ვერ დაადასტურებს.

"იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბრალდების მხარე ქონების უკანონო დაუფლებასთან დაკავშირებულ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს დაამტკიცებს, ნებისმიერი მომდევნო ქმედება, მხოლოდ უკანონოდ მიღებული შემოსავლის გამოყენების და არა მისი გათეთრების ფაქტს გაამყარებს", — აღნიშნულია დასკვნაში.

დამოუკიდებელ ექსპერტ პოლინ დევიდს საერთაშორისო პრაქტიკაც მოჰყავს მაგალითად. მისი თქმით, სასამართლოები ფულის გათეთრებასთან დაკავშირებული დანაშაულისთვის პირებს არ ასამართლებენ მაშინ, როდესაც სავარაუდოდ ჩადენილ ქმედებაში ფულის გათეთრების მიზანი ვერ მტკიცდება.

გარდა ამისა, ექსპერტი აღნიშნავს, რომ ქონების უკანონო დაუფლებასთან დაკავშირებული ქმედება რომც დამტკიცდეს, ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო, ამ ფაქტზე ცალკე სისხლისსამართლებრივი დევნა არ უნდა დაიწყოს.

"საერთაშორისოდ დადგენილი პრაქტიკით, არასათანადო ან ხელოვნურად შექმნილი ბრალდების საფუძველზე (ამ შემთხვევაში ფულის გათეთრების ბრალდება), ხანდაზმულობის ვადისთვის გვერდის ავლა, სამართალწარმოების პროცესის ბოროტად გამოყენებად მიიჩნევა. არაერთ იურისდიქციაში, სამართალწარმოების პროცესის ბოროტად გამოყენების დადგენის შემთხვევაში, სასამართლო პროცესის შეწყვეტის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას", — აღნიშნავს ექსპერტი.

მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძისა და ავთანდილ წერეთლის საქმის შესასწავლად საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველომ კონკურსი 2019 წლის ნოემბერში გამოაცხადა. როგორც TI-ში აცხადებენ, 2020 წლის იანვარში შეირჩა პოლინ დევიდი, პრაქტიკოსი ადვოკატი სიდნეიდან 30-წლიანი გამოცდილებით, ავსტრალიის ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, ექსპერტი ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებში.

TI-ში აცხადებენ, რომ ექსპერტს ყველა მასალა ინგლისურ ენაზე მიაწოდეს და ის თებერვალში რამდენიმე დღით საქართველოშიც იყო ჩამოსული. ვიზიტის დროს ის საქმის დეტალების მცოდნე სხვადასხვა პირებსა და უწყებების წარმომადგენლებს, მათ შორის ბრალდებულებს, პრაქტიკოს იურისტებს, და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებს.

როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, პოლინ დევიდი ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებსაც შეხვდა, ხოლო პროკურატურის წარმომადგენლებმა მასთან შეხვედრაზე უარი განაცხადეს, თუმცა მათ მიერ დაქირავებული უცხოელი ექსპერტების მიერ მომზადებული დასკვნა მიაწოდეს.