ევროკავშირი წლებია საქართველოს პარტნიორია პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი თუ სხვა სახის რეფორმების კუთხით. ის მხარს გვიჭერს ფინანსურად, ტექნიკური საშუალებებით და ცოდნის გაზიარებით. მის მიერ დანერგილი პროგრამები კი ხელს უწყობს მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდას, ფინანსებზე და ახალ ბაზრებზე წვდომის გაუმჯობესებას, ქალთა მეწარმეობის განვითარებას და ა.შ

ამ ტესტით შეამოწმეთ, რამდენად ბევრი გსმენიათ ევროკავშირის მხარდაჭერაზე ბიზნესის მიმართულებით და უფრო კონკრეტულად, რა იცით EU4Business-ის პროგრამის შესახებ.

ტესტი: როგორ ეხმარება ევროკავშირი ქართულ ბიზნესს

ტესტის დაწყება

1 / 8 ევროკავშირი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელოვანი ელემენტია:

Youmatter

2 / 8 რომელი ქვეყნები შედის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში?

Forbes Georgia

3 / 8 რა ტიპის დახმარებას მოიცავს პროექტი EU4Business?

rekhiaccounting

4 / 8 რა მიზნით ეხმარება ევროკავშირი ორგანიზაციებს, რომლებიც კონსულტაციას უწევენ მცირე და საშუალო საწარმოებს?

tutconsultants

5 / 8 სიმართლეა თუ ტყუილი: EU4Business-ის ფარგლებში გამოიყოფა სესხები 300 000 ევრომდე მარტივი და 3 მილიონ ევრომდე კომპლექსური პროექტებისთვის

Oscar Trapman / Dribbble

6 / 8 2009-2017 წლებში EU4Business საქართველოში დაეხმარა:

CentacareCQ 

7 / 8 რას გულისხმობს პროექტი "კლასტერები განვითარებისთვის"?

Jorg Gruele

8 / 8 ჩამოთვლილთაგან რომელ პროგრამას არ მოიცავს EU4Business?

@eubih / Twitter

იტვირთება...
ერთი წუთით...