სკოლაში ქართულ ენასა და ლიტერატურას ყველა ვსწავლობთ და მშობლიური ენის წარმომავლობის, თავისებურებისა თუ ისტორიის შესახებ უამრავ მნიშვნელოვან თუ უმნიშვნელო ფაქტს ვიგებთ. შემდეგ კი დრო გადის და მხოლოდ ყველაზე საჭირო, საკრალური მნიშვნელობის ფაქტები გვამახსოვრდება. ზუსტად რამდენი ასეთი საჭირო დეტალი გახსოვთ სწორედ ახლა, ჩვენი ქვიზი გაგაგებინებთ:

რამდენად კარგად იცნობ მშობლიურ ენას?

ტესტის დაწყება

1 / 10 რომელ დამწერლობის სისტემას მიეკუთვნება ქართული დამწერლობა?

flickr.com

2 / 10 რომელ მეფეს მიაწერს ლეონტი მროველი "ქართლის ცხოვრებაში" ქართული ანბანის შექმნას?

3 / 10 რომელია ქართული დამწერლობის განვითარების საფეხურები?

4 / 10 სად მდებარეობს უძველესი ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლი?

B. Khurtsilawa

5 / 10 რომელი დიალექტი დაედო საფუძვლად სალიტერატურო ქართული ენის ჩამოყალიბებას?

6 / 10 რამდენი თანხმოვანია ქართულ ენაში?

7 / 10 XIX საუკუნის II ნახევარში ი.ჭავჭავაძის თაოსნობით განხორციელდა ქართული სალიტერატურო ენის რეფორმა. სწორედ ამ დროს ქართული ანბანიდან ამოიღეს ხმარებიდან გასული ასო-ნიშნები. რამდენი ასო-ნიშანი ამოვარდა რეფორმის შედეგად?

8 / 10 რამდენი ბრუნვაა თანამედროვე ქართულ ენაში?

9 / 10 რომელი ენები მიუკუთვნება ქართველურ ენათა ჯგუფს?

10 / 10 რას მოჰყვა 1978 წლის პროტესტი?

იტვირთება...
ერთი წუთით...