ეკონომიკის სამინისტროს განცხადებით, ეკონომიკური საქმიანობის მინიჭებისთვის კომპანიები უნდა დარეგისტრირდნენ. კერძოდ, ეს შეეხება ონლაინ ვაჭრობებს და სავაჭრო ქსელებს, ვინც დღეს არასასურსათო საქონლის საბითუმო მიწოდებას ვერ ახერხებს. ასევე, ეს ეხება სამშენებლო კომპანიებს, სამშენებლო მასალებისა და საბითუმო ვაჭრობის მწარმოებელ კომპანიებს.

სამინისტროს გავრცელებული ინფორმაციით, ფუნქციონირების უფლების მისანიჭებლად მათ უწყების ოფიციალური ვებ-გვერდებიდან (www.economy.ge) უნდა ჩამოტვირთონ სარეგისტრაციო ფორმა, შეავსონ და გაგზავნონ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე - [email protected]; ხოლო თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მშენებლობის უფლების გაგრძელებისთვის უნდა მიმართონ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას მისამართზე - [email protected]

სარეგისტრაციო ფორმაში მათ უნდა ჩაწერონ ინფორმაცია იმ ობიექტ(ებ)ის შესახებ, სადაც სამუშაოების გაგრძელება სჭირდებათ. გარდა ამისა, მეწარმე სუბიექტებმა უნდა იკისრონ პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული რეკომენდაციების და წესების შესრულება-დაცვაზე.

ეკონომიკის მინისტრის, ნათია თურნავას ინფორმაციით, სპეციალური აპლიკაციის ფორმები უკვე ატვირთულია ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის:

"ეს აპლიკაციები შეეხება იმ ბიზნესებს, ვინც დღესდღეობით არ არის ნებადართული ბიზნესების ჩამონათვალში. მარტივი ფორმებია, სადაც ასახული იქნება კონკრეტული კომპანიის მზადყოფნა, რომ დაიცვას თავისი მომხმარებლები და თანამშრომლები. შექმნილია მობილური ჯგუფები, რომლებშიც მონაწილეობს ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექცია, ეკონომიკის სამინისტორს ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექცია და შესაბამისი მუნიციპალური ინსპექციები. ეს იმისთვის გაკეთდა, რომ ჩვენ რესურსი გვეყოს და სწრაფად გადავამოწმოთ ერთდროულად მრავალი ბიზნესი".

ამის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, თბილისის შემთხვევაში კი მუნიციპალიტეტი, შეამოწმებს ობიექტს და იმ შემთხვევაში თუ დადასტურდება, შუამდგომლობით მიმართავს მთავრობას, მიანიჭოს ფუნქციონირების ნება.

აღებული ვალდებულებების შესრულება-დაცვაზე კონტროლს განახორციელებენ ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამინისტროების, აგრეთვე თბილისის მუნიციპალიტეტის (საქმიანობის თბილისის ტერიტორიულ საზღვრებში განხორციელების შემთხვევაში) შესაბამისი სამსახურები.

წესების და რეკომენდაციების დარღვევის შემთხვევაში, ეკონომიკურ სუბიექტზე გამოიწერება ადმინისტრაციული ჯარიმა და შეუჩერდება საქმიანობის განხორციელების უფლება.