დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ცხელი ხაზი 116 001
ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი 15 05
მთავრობის ცხელი ხაზი 144

საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში მთავრობა ონლაინ ვაჭრობას რიგი კომპანიებისთვის აღარ შეზღუდავს. ეკონომიკური საქმიანობების ჩამონათვალი ახალი დადგენილებით განსაზღვრეს. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ დასაშვებია ნებისმიერი ეკონომიკური საქმიანობა, დისტანციურად, მხოლოდ სახლიდან გაუსვლელად.

დადგენილება განმარტავს დისტანციური მუშაობასაც, რაც გულისხმობს სახლიდან მუშაობას, ხოლო კრიტიკულად აუცილებელ შემთხვევებში, სამუშაო ადგილიდან, ოფისიდან, სადაც მაქსიმუმ 5 ადამიანი იქნება.

დოკუმენტი საკანონმდებლო მაცნეზე გამოქვეყნდა, სადაც გაიწერა კონკრეტული კომპანიებისა და საქმიანობის ტიპის ჩამონათვალი. დანართის თანახმად, საქმიანობა არ ეკრძალება:

 • სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერული დამუშავება;
 • შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობას (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • სამოქალაქო მშენებლობა (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • საშენი მასალების წარმოება (მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული მეწარმე სუბიექტებისთვის);
 • თამბაქოს ნაწარმის წარმოება და ვაჭრობა (გარდა სპეციალიზებული სავაჭრო ჯიხურებისა);
 • სასტუმროები (მხოლოდ საკარანტინო მიზნებისთვის);
 • ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა, საგამომცემლო საქმიანობა (პრესის ბეჭდვა),;
 • ტელერადიო მაუწყებლობა, ელექტრონული კომუნიკაციები, სადაზღვევო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად);
 • სარეკლამო სააგენტოების საქმიანობა (დისტანციურად);
 • არქიტექტურული საქმიანობა (დისტანციურად);
 • შენობების საერთო დასუფთავება და დეზინფექცია, სახანძრო მომსახურება, ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული უზრუნველყოფით (დისტანციურად);
 • პირბადეების, პირადი დაცვის საშუალებების წარმოება;
 • ტექსტილის რეცხვა და ქიმწმენდა;
 • სატელევიზიო პროგრამების წარმოება და ტელემაუწყებლობის საქმიანობები;
 • საფოსტო და საკურიერო მომსახურება;
 • საგამომცემლო საქმიანობა;
 • სადაზღვეო და სალიზინგო საქმიანობა (დისტანციურად);
 • სარეკლამო სააგენტოს საქმიანობა (დისტანციურად);
 • სააღრიცხვო, საბუღალტრო, სააუდიტო, საგადასახადო კონსულტირება (დისტანციურად);
 • საკონსულტაციო საქმიანობები, ბიზნესის მართვა (დისტანციურად);
 • არქიტექტურული საქმიანობები (დისტანციურად);
 • იურიდიული მომსახურება (დისტანციურად);
 • დაკრძალვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები;
 • სახანძრო და უსაფრთხოების სისტემის ტექნიკური მომსახურება;
 • 24-საათიანი სპეციალიზებული დაწესებულებები;
 • არბიტრაჟი და მედიაცია;
 • ვაჭრობა კომპიუტერებით.

30 მარტის დადგენილებით საქმიანობის უფლება მიეცა მხოლოდ სურსათის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და იმ პროდუქციის მაღაზიებს, რომელთა რეალიზაცია მთავრობამ აუცილებლად მიიჩნია. მათ შორის არის საკვები, სურსათი, სამედიცინო პროდუქტები და სხვა. საოჯახო ტექნიკის, წვრილი საყოფაცხოვრებო პროდუქციისა თუ სხვა ტიპის მაღაზიებმა კი განცხადებები გაავრცელეს, სადაც საქმიანობის დროებით შეჩერების შესახებ იტყობინებოდნენ.