საქართველოში კარანტინის გამოცხადებიდან მეორე დღეს ონლაინკაზინოების პროვაიდერმა, Evoluyion Gaming-მა 1 300 თანამშრომელი გაათავისუფლა. როგორც კომპანია აცხადებს, გათავისუფლებულებს საოპერაციო პოზიციები ეკავათ და გამოსაცდელი ვადით იყვნენ. კომპანიაში ამტკიცებენ, რომ მომდევნო ორი თვის განმავლოაბაში ყოფილ თანამშრომლებს ჯანმრთელობის დაზღვევა შეუნარჩუნდებათ.

ევოლუშენ გეიმინგიდან მასობრივ დათხოვნას ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) შრომითი სტანდარტებისა და დასაქმებულთა უფლებების დარღვევად აფასებს. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ გარდა დათხოვნისა კომპანიამ 3 000 დასაქმებულიდან ნაწილი უხელფასო შვებულებაში გაუშვა.

"როგორც ცნობილი გახდა, სამსახურიდან დათხოვნილ თანამშრომლებს შრომითი კონტრაქტი გამოსაცდელი ვადის პერიოდში შეუწყდებათ. კომპანია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად საგანგებო მდგომარეობის გამო შექმნილ მდგომარეობას და ეკონომიკური საქმიანობის შეჩერებას ასახელებს", — აცხადებენ EMC-ში.

ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ გამოსაცდელი ვადის პერიოდში დასაქმებულებთან შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტით, კომპანია უხეშად არღვევს დასაქმებულთა უფლებებს, ბოროტად იყენებს დომინანტურ მდგომარეობას და უგულებელყოფს უფლებრივ სტანდარტებს:

"მოცემულ შემთხვევაში ცხადია, რომ კომპანიამ მხოლოდ იმ თანამშრომლებთან გაწყვიტა შრომითი ურთიერთობა, რომელთაც გამოსაცდელი ვადით ჰქონდათ შრომითი ხელშეკრულება დადებული და არა სხვა დასაქმებულებთან, რომელთათვის შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში კანონი სათანადო კომპენსაციის გადახდას ავალდებულებდა. ცხადია, რომ ევოლუშენ გეიმინგმა სამუშაო ძალა შეამცირა არა ფუნქციონირებისათვის საჭირო კადრების გამორჩევითა და გამოყოფით, არამედ იმის მიხედვით, თუ ვისთან უფრო ნაკლები ფინანსური დანახარჯით შეძლებდა შრომითი ურთიერთობის გაწყვეტას".

გარდა ამისა EMC განმარტავს, რომ მასობრივი დათხოვნის პირობებში ევოლუშენ გეიმინგს გადაწყვეტილების მიღებამდე 45 დღით ადრე წერილობითი შეტყობინება უნდა გაეგზავნა ჯანდაცვის სამინისტროსთვისა და იმ დასაქმებულებისთვის, რომელთაც ათავისუფლებდა.

"ორგანიზაცია წერილობით გადაამოწმებს ოფიციალურ უწყებებთან მასობრივი დათხოვნის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნის ფაქტს, თუმცა ამგვარი შეტყობინება დასაქმებულებს ამ დრომდე არ მიუღიათ", — ნათქვამია ორგანიზაციის განცხადებაში.