ის, რაც დღეს ყოველდღიურობის ნაწილად გვეჩვენება, ხშირად წარსულში გაკეთებული მნიშვნელოვანი მიგნებების დამსახურებაა. მეცნიერება და სამეცნიერო საქმიანობა მეტწილად კოლექტიური პროცესია, რა დროსაც მეცნიერები ერთმანეთის ნამუშევრებზე დაყრდნობით მიდიან დასკვნებამდე, რომლებიც მოგვიანებით მეტის გაგებაში და უკეთ ცხოვრებაში გვეხმარება.

ბევრი მეცნიერის წვლილი და ბევრი აღმოჩენა, რომელმაც დღევანდელობა შესაძლებელი გახადა, ხშირად იკარგება.

შეამოწმე, რამდენად კარგად იცნობ მეცნიერებს და გამომგონებლებს, რომლებმაც კაცობრიობის პროგრესს საფუძველი დაუდეს.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ მნიშვნელოვან გამომგონებლებს

ტესტის დაწყება

1 / 9 ვინ შეიმუშავა რადიოაქტიულობის თეორია?

Getty Image

NASA Langley Research Center

2 / 9 ვინ დაადგინა, რომ ვარსკვლავები მეტწილად წყალბადისგან და ჰელიუმისგან შედგებიან?

NASA

3 / 9 ვინ გამოიგონა ტელეფონი

Getty Images

4 / 9 ვინ დაასურათა პირველად დნმ-ის ორმაგი ჰელიქსი

5 / 9 ვინ აღმოაჩინა პულსარები?

6 / 9 ვინ შექმნა კეთრის პირველი წამალი?

Wikimedia Commons

7 / 9 ვინ მოიგონა კევლარი?

8 / 9 ვინ გამოიგონა თანამედროვე მტვერსასრუტი

9 / 9 ვინ აღმოაჩინა ბნელი მატერიის პირველი საბუთი?

NASA

Alamy

Carnegie Institution of Washington

იტვირთება...
ერთი წუთით...