პატარა ვიდეოები დიდ თემებზე — ნამდვილი მასწავლებლებისგან

პროექტი „STEM მარტივად“ ხორციელდება საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით, Democracy Commision Small Grandts Program (PDS)-ის ფარგლებში.