საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ 2016 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა მიიღოს გადაწყევტილება, დედაქალაქის მოსახლეობა ელექტროენერგიას 2017 წელს მიიღებს არსებული, თუ გაძვირებული ტარიფით.

კომისიაში 3 ნოემბრის სხდომაზე საჯარო დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოებები სააქციო საზოგადოება თელასისთვის ელექტროენერგიის განაწილების, გატარების და მოხმარების ტარიფის დადგენის, ასევე, შპს ვარდნილჰესების კასკადის ელექტროენერგიის წარმოების ტარიფის დადგენის და შპს მტკვარი ენერჯის გარანტირებული სიმძლავრის საფასურისა და გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს ელექტროენერგიის წარმოების 2017 წლის ტარიფების დადგენის მიზნით.

კომისსიის ცნობით, მოსაზრებების წარმოდგენის ბოლო ვადად განისაზღვრა 2016 წლის 2 დეკემბერი. ხოლო კომისიის გადაწყვეტილებების მიღების ბოლო ვადად განისაზღვრა: სს თელასისა და შპს მტკვარი ენერჯის შემთხვევაში - 2016 წლის 31 დეკემბერი, ხოლო შპს ვარდნილჰესების კასკადის შემთხვევაში - 2017 წლის 16 თებერვალი.

როგორც თელასის პრესასთან ურთიერთობის სამსახურში On.ge-ს განუცხადეს, კომპანიამ მარეგულირებელ კომისიას წარუდგინა სტანდარტული, წლიური ანგარიში განხორციელებული ინვესტიციებისა და ელექტროენერგიის თვიღირებულების შესახებ. კომისიამ აღნიშნული მონაცემები უნდა შეისწავლოს და გადაწყვიტოს, გაიზრდება თუ არა ელექტროენერგიის ღირებულება თელასის აბონენტებისთვის. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, მათ ელექტროენერგიის ახალი ტარიფის დასაგენად გასულ წელსაც მიმართეს, მაგრამ კომისიამ ის უცვლელი დატოვა.