83 მომხრე, 1 წინააღმდეგი — 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის ბიუჯეტი 14 432 900 000 ლარია. აქედან საბიუჯეტო სახსრები შეადგენს 13 203,7 მლნ ლარს, გრანტები — 46,9 მლნ ლარს, ხოლო კრედიტები — 1 182,3 მლნ ლარს.

ბიუჯეტის განხილვებსა და კენჭისყრას არ დასწრებიან ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს” დეპუტატები.

ახალი ბიუჯეტის ფარგლებში, პირველი იანვრიდან 20 ლარით გაიზრდება ასაკით პენსიონერთა პენსიები. დამატებით 30 ლარით გაიზრდება 70 წლის და უფრო მაღალი ასაკის პირთა პენსია. ამასთანავე, 100 ლარით ხელფასები გაეზრდებათ სოფლის ექიმებსა და სასწრაფო დახმარების თანამშრომლებს.

2020 წლიდან საჯარო სკოლების 43 ათასამდდე უფროსი, წამყვანი და მენტორი მასწავლებლების დანამატი გაიზრდება 150 ლარით. მომავალი წლის პირველი სექტემბრიდან 100 ლარით გაიზრდება საბავშვო ბაღებში დასაქმებულთა ანაზღაურება (მასწავლებლები, აღმზრდელები და სხვა, 32 ათასზე მეტი მოქალაქე).

მეხანძრე-მაშველებს, პოლიციელებს და მათთან გათანაბრებულ პირებს ხელფასები გაეზრდებათ 2020 წლის 1 ივლისიდან საშუალოდ 125 ლარით.