თბილისის საქალაქო სასამართლომ 18 ნოემბრის აქციაზე დაკავებულთა შესახებ განცხადებაში საქართველოს კონსტიტუციის ისეთი მუხლი მიუთითა, რომელიც ახალ რედაქციაში აღარ არსებობს. ამის შესახებ კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძე წერს საკუთარ ფეისბუქგვერდზე. შეცდომა სასამართლოს განცხადებაში უკვე გაასწორეს და მუხლის ნომერი საერთოდ ამოიღეს.

"ამათ ვინმემ აუხსენით, რომ დეკემბერში 1 წელი შესრულდება, რაც კონსტიტუციის ახალი რედაქცია მოქმედებს და 84-ე მუხლი საერთოდ აღარ აქვს", — წერს მშვენიერაძე საქალაქო სასამართლოს განცხადების შემდეგ ნაწილზე:

"საქართველოს კონსტიტუციის 84-ე მუხლის თანახმად, მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციას და კანონს. რაიმე ზემოქმედება მოსამართლეზე, ან ჩარევა მის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით. არავის არა აქვს უფლება მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში კონკრეტულ საქმეზე. სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება, შეცვლა ან შეჩერება შეუძლია მხოლოდ სასამართლოს კანონით განსაზღვრული წესით".

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციით, მოსამართლის საკითხს 84-ის ნაცვლად, 63-ე მუხლი არეგულირებს, რაც შინაარსითაც შეიცვალა:

"მოსამართლე თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია და ემორჩილება მხოლოდ კონსტიტუციასა და კანონს. რაიმე ზემოქმედება მოსამართლეზე ან ჩარევა მის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენის მიზნით აკრძალულია და ისჯება კანონით. არავის აქვს უფლება მოსთხოვოს მოსამართლეს ანგარიში კონკრეტულ საქმეზე. ბათილია ყველა აქტი, რომელიც ზღუდავს მოსამართლის დამოუკიდებლობას".

On.ge ცდილობს დაუკავშირდეს საქალაქო სასამართლოს. მათ განმარტებას მიღებისთანავე შემოგთავაზებთ.