მეცნიერებმა მიაკვლიეს გზას, რომლითაც გარკვეულ მცენარეებში ფოტოსინთეზის აჩქარებაა შესაძლებელი, რითაც, პოტენციურად, მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობის გაზრდა შეიძლება.

ცილა Rieske FeS ფოტოსინთეზის პროცესშია ჩართული, მისი მოვალეობა ელექტრონების ნაკადის კონტროლია. მეცნიერებმა ცილის რაოდენობის გაზრდით პროცესში, რომლის დროსაც მზის სინათლის ენერგიად გარდაქმნა ხდება, ერთ-ერთი სუსტი რგოლი აღმოფხვრეს.

ჩატარებული ცდების ფარგლებში მეცნიერებმა საცდელ მცენარეებში ფოტოსინთეზის სიხშირე 10%-ით გაზარდეს.

"Rieske FeS ცილების კომპლექსშია ჩართული, სადაც ის ერთგვარი შლანგის როლს ასრულებს, რომელშიც ელექტრონები გადის. მეცნიერებმა ამ ცილის რაოდენობის გაზრდით ელექტრონების ნაკადი გაზარდეს, რაც პროცესის ქმედითუნარიანობაზე აისახა", — აცხადებს კვლევის მთავარი ავტორი მარია ერმაკოვა.

კვლევაში ავსტრალიელი და ბრიტანეთის ესექსის უნივერსიტეტის მეცნიერები მონაწილეობდნენ.

ავტორების თქმით, ამ დრომდე ფოტოსინთეზის გაუმჯობესების მცდელობები ძირითადად იმ მცენარეებისკენ იყო მიმართული, რომლებიც C3 ტიპის ფოტოსინთეზს იყენებენ. მაგალითად, ხორბალი და ბრინჯი. არანაკლებ მნიშვნელოვან მცენარეებს წარმოადგენენ, მაგალითად, სიმინდი და სორგოც, რომლებიც C4 ტიპის ფოტოსინთეზს იყენებენ.

აღსანიშნავია, რომ ცილა Riske განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი C4 ტიპის ფოტოსინთეზის მქონე მცენარეებისთვისაა. ავტორებმა კვლევა სამოდელო ორგანიზმზე, სიმინდისა და სორგოს მონათესავე სახეობა Setaria viridis-ზე ჩაატარეს.

ავტორების თქმით, ახლა მთავარი მიზანი ამ მეთოდის სორგოზე გამოცდა და იმის შემოწმებაა, თუ ზუსტად რა გავლენას მოახდენს ის მის ბიომასაზე.

კვლევა ჟურნალ Communications Biology-ში გამოქვეყნდა.