საქართველოში კონკურენციის სააგენტო ხუთ წელზე მეტია არსებობს. სააგენტო საქართველოს კანონმდებლობით დამოუკიდებელია, ვებგვერდზე კი ვკითხულობთ, რომ "ანგარიშვალდებულია საქართველოს პრემიერ მინისტრისა და საზოგადოების წინაშე".

მთავრობის მეთაურისგან, მამუკა ბახტაძისგან სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ნოდარ ხადურმა 2018 წლის 10 დეკემბერს მიიღო დავალება დაედგინა, რატომ გაიზარდა საქართველოში პურის ფასი. შვიდი თვე გავიდა, შედეგი კვლავ არ დამდგარა.

სააგენტოს ხელმძღვანელი

სააგენტოს ხელმძღვანელს ნიშნავს საქართველოს პრემიერი. დღეს ამ თანამდებობაზე საქართველოს ყოფილი ფინანსთა მინისტრი, ნოდარ ხადური მუშაობს. ხადური 2012 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის ნოემბრამდე მინისტრი იყო, ოქტომბრიდან კი სააგენტოს თავმჯდომარე გახდა.

2018 წლის ნოემბერში შევსებული დეკლარაციის მიხედვით, ხადურმა 2017 წელს ანაზღაურებად 70 800 ლარი მიიღო.

სააგენტოს ბიუჯეტი

სააგენტო ფინანსდება საქართველოს ბიუჯეტიდან და შეუძლია ისეთი შემოსავლების მიღება, რომელიც კანონით არ არის აკრძალული. მიმდინარე წელს სააგენტოს დაფინანსება ბიუჯეტიდან 2,2 მილიონი ლარით არის გათვალისწინებული.

სააგენტოს ფუნქციები

  • კონკურენციისთვის აუცილებელი ნორმატიული აქტების შემუშავება;
  • კონკურენციის შეზღუდვისა და არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ფაქტების გამოსავლენად მონიტორინგი და ანალიზი;
  • კონკურენციის შეფასება და დასკვნის მომზადება;
  • კონკურენციის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაცვის კონტროლი, დარღვევის ფაქტების გამოვლენა, განხილვა და კომპეტენციის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღება;
  • მიღებული გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი.

გადაწყვეტილებები

სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ვებგვერდზე "სიახლეების" კატეგორიაშია გაბნეული. ამ კატეგორიაში, ძირითადად, სააგენტოს აქტივობებია თავმოყრილი. გასული წლის ანგარიშის მიხედვით, ექვსი საქონლის/მომსახურების მოკვლევა ჩატარდა, საიდანაც ხუთი დასრულდა, მეექვსე პურის ფასის გაზრდის მიზეზის დადგენაა.

სხვა ქმედებები 2018 წელს:

  • სააგენტოში მიმდინარეობდა საქონლის/მომსახურების 7 ბაზრის მონიტორინგი, რაც 2019 წელსაც გრძელდება;
  • განიხილა მოსალოდნელი კონცენტრაციის 2 შეტყობინება;
  • კონკურენტული პირობების გასაუმჯობესებლად სააგენტომ გასცა 4 რეკომენდაცია.