მთავრობის სხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა, რომ უკანონო მშენებლობების აღსაკვეთად დედაქალაქის მერიამ კანონპროექტი შეიმუშავა, რომლის მიხედვითაც ზოგიერთი სამშენებლო წესის დარღვევა სისხლის სამართლის დანაშაული გახდება.

"ჩვენ გავხდით იძულებულები, შემიძლია პირდაპირ ვთქვა, რომ წავსულიყავით რადიკალიზაციაზე და მიგვეღო რადიკალური ზომები. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს ზოგიერთ სამშენებლო მიმართულებით დარღვევებზე სისხლის სამართლებრივ დანაშაულში გადაყვანას", — განაცხადა მან.

მერის განმარტებით სისხლის სამართლის დანაშაული იქნება:

  • კ-1 და კ-2 პარამეტრების დარღვევა;
  • სიმაღლის პარამეტრის დარღვევა;
  • უნებართვო მშენებლობა;
  • მუნიციპალური ინსპექციის გაცემული მშენებლობის შესახებ აქტის შეუსრულებლობა;

მერის განცხადებით, ქალაქში 600-ზე მეტი შენობაა, რომელიც ექსპლუატაციაში არ არის შესული. მისი თქმით, ამ შენობებს, რომელთა გამოსწორება ფიზიკურად შეუძლებელია ამნისტია შეეხება და ექსპლუატაციაში მიიღებენ. საუბარია სამშენებლო დარღვევებზე 2019 წლის 16 მაისის მდგომარეობით. კალაძემ განმარტა, რომ ამნისტია არ შეეხება ისეთ დარღვევებს, რომელიც დაკავშირებულია უსაფრთხოებასთან და ქალაქის ვიზუალურ სტანდარტთან.

მისი თქმით, კანონპროექტის თანახმად მსგავსი დარღვევები მომავალში სისხლის სამართლის დანაშაული გახდება და შეუძლებელი იქნება იმ შენობა-ნაგებობაში შესვლა, რომელიც ექსპლუატაციაში არ იქნება მიღებული.

რას ნიშნავს კ-1 და კ-2 კოეფიციენტი

განაშენიანების კოეფიციენტი კ-1 განსაზღვრავს, მიწის ნაკვეთის ტერიტორიის მაქსიმუმ რა ნაწილზეა დასაშვები შენობა-ნაგებობების განთავსება. კ-1 კოეფიციენტი გამოითვლება მიწის ნაკვეთის განაშენიანების ფართობის შეფარდებით მიწის ნაკვეთის ფართობთან, მეათედის სიზუსტით.

კ-2 კოეფიციენტი კი გვიჩვენებს თუ რა მოცულობის შენობის აგებაა დასაშვები. იგი შენობის სიმაღლეს და სიგანეს განსაზღვრავს გარკვეულ ტერიტორიებზე — კაპიტალური შენობა-ნაგებობების სართულების ჯამური ფართობის შეფარდება მიწის ნაკვეთის ფართობთან (მეათედის სიზუსტით).