საქართველოში 12 საარჩევნო ოლქში 410 საარჩევნო უბანია გახსნილი. დღეს, 19 მაისს შუალედური არჩევნები და რიგგარეშე არჩევნები იმართება.

ცესკოს მონაცემებით, საქართველოდან სულ 5 765 დამკვირვებელია რეგისტრირებული. საშუალოდ ერთ უბანზე 14 დამკვირვებელი.

რეგისტრირებული ორგანიზაციებიდან 300-ზე მეტი დამკვირვებელი ჰყავს:

  1. საზოგადოებრივი გაერთიანება ჯერ საქართველო — 521;
  2. საქართველოს პროფესიული განათლებისა და კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და სტუდენტთა პროფესიული კავშირი — 472;
  3. ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია — 441;
  4. მწვანე დედამიწა — 423;
  5. საქართველოს პარლამენტართა საზოგადოება — 352;
  6. ახალგაზრდული ინიციატივა დემოკრატიისათვის — 322;
  7. ამერიკის მხარდამჭერთა ლიგა — 306.

ამ ჩამონათვალში ვერ მოხვდა არჩევნების საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციები სამართლიანი არჩევნები (298), საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია (67) და საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველო (8). სწორედ ეს ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ყველაზე ხშირად საარჩევნო საკითხებზე ხელისუფლებას.