მოსამართლის განაჩენის თანახმად, ჩრდილოეთ კაროლინას Charter Day-ის სკოლაში გოგოებისთვის კაბის ჩაცმა სავალდებულო აღარ იქნება. სკოლის ფორმების გამო ბრძოლა 2016 წელს დაიწყო, მაშინ, როდესაც მერვეკლასელმა კელი ბურკსმა კაბების ჩაცმის წინააღმდეგ პეტიცია წამოიწყო. როგორც ბურკსი ამბობს, ბიჭებისგან განსხვავებით, გოგოებს არ შეეძლოთ გაკვეთილის დროს ფეხი ფეხზე გადაეჯვარედინათ ან ყირაზე გადასულიყვნენ, რადგან მათ კაბა ამის საშუალებას არ აძლევდა. მის პეტიციას 100-ზე მეტი ხელმოწერა მალევე შეემატა, მაგრამ, როგორც მოსწავლე აღნიშნავს, მასწავლებელმა პეტიცია ჩამოართვა და იმის შემდეგ აღარც დაუბრუნებია. ამერიკის სამოქალაქო უფლებებისა და თავისუფლებების დამცველმა ფედერაციამ სასამართლოში ამ საკითხზე სარჩელი შეიტანა, რომლის მიხედვითაც, ბურკსი და ორი სხვა მოსწავლე დაობს, რომ სკოლის უნიფორმათა პოლიტიკა დისკრიმინაციულია.

სკოლის წარმომადგენლის მიხედვით, პოლიტიკა ტრადიციულ ღირებულებებზეა აგებული. - "ჩვენ გვინდა ისეთი გარემოს შექმნა მათთვის, სადაც ახალგაზრდა მოსწავლეები ერთმანეთის დაფასებასა და პატივისცემას ისწავლიან." მთავარი კითხვა კი იმაში მდგომარეობს, რა საერთო აქვს პატივისცემას გოგოებისთვის შარვლის ტარების აკრძალვასთან.

მოსამართლემ გოგოების მხარი დაიჭირა: - "მომჩივანებმა დაამტკიცეს, რომ გოგოები სპეციფიკური ტანსაცმლის მატარებელი ობიექტები არიან, რაც მათ თავისუფლად მოძრაობასა და გართობას უზღუდავს. საბოლოოდ, მათ კლასში არაკომფორტულად ჯდომა და შემდეგ ამაზე ფიქრი უწევთ, რაც ხელს უშლით მეცადინეობაში. სკოლას არანაირი საბუთი არ წარმოუდგენია იმისა, რომ ბიჭებისთვის იგივენაირი ბარიერი მოქმედებს."

"სკოლის კომიტეტი მოსამართლის შეხედულებების განხილვის პროცესშია და ახლო მომავალში იურისტთან შეხვედრასაც ვაპირებთ, რათა ამ პრობლემის მოგვარების სხვადასხვა გზა განვიხილოთ." - ამბობს მიშელი, სკოლის დამფუძნებელი.

ფოტო: Thomas Trutschel/teenvogue.com

Charter Day-ის სკოლა ერთადერთი არაა, სადაც დისკრიმინაციული, სექსისტური წესები მოქმედებს. როგორც ნადრა ნიტლი წერს, ბევრი სკოლა ფორმებს არგუმენტით იცავს, რომ რეალურად ეს ერთ-ერთი გზაა, რათა სტუდენტებს ყურადღება არ გაეფანტოთ. მრავალი სკოლის შინაგანაწესში ცხადად ჩანს დისკრიმინაცია გოგოების მიმართ. ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა სტუდენტს ეხება, რომელსაც ლიფის ჩაცმა დაავალდებულეს და თუ არ ჩაიცვამდა, მაშინ ძუძუსთავებზე პლასტირები უნდა დაეკრა.

რაც შეეხება ჩრდილოეთ კაროლინას სკოლას, მოსწავლე, რომელმაც სარჩელი შეიტანა სასამართლოში, იქ აღარ სწავლობს. "ერთადერთი, რაც მინდოდა, არის ის, რომ ჩემს შვილსა და მის კლასელ გოგონებს საკუთარი აზრი ჰქონოდათ და ჩაეცვათ შარვალი მაშინ, როცა მოესურვებოდათ, ეთამაშათ თავისუფლად და გაკვეთილზე კომფორტულად მსხდარიყვნენ", - ამბობს ბონი პელტიერი, ერთ-ერთი სტუდენტის დედა.

"ჩვენ მოხარული ვართ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მაგრამ სამწუხაროა, რომ სკოლას სწორედ სასამართლოს ჩარევა დასჭირდა, რათა დისკრიმინაციული წესი შინაგანაწესიდან ამოეღო და ეღიარებინა, რომ 2019 წელია და გოგოებს აქვთ შარვლის ჩაცმის უფლება", - ამატებს ის.