რუსეთის დუმაში მიაჩნიათ, რუსეთმა ევროსასამართლოს არ უნდა აღიაროს გადაწყვეტილება, რომლითაც ის ვალდებულია ე.წ. დეპორტირებულების საქმეზე საქართველოს 1 500-ზე მეტ მოქალაქეს 10 მილიონი ევროს კომპენსაცია გადაუხადოს.

აღნიშნულ მოსაზრებას იზიარებს საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ალექსეი ჩეპა.

"ჩვენ არ ვიღებთ მონაწილეობს ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის სხდომებში, სტრასბურგის სასამართლოში მოსამართლეები არ აგვირჩევია... ევროპული სასამართლოების გადაწყვეტილებები არ უნდა ვაღიაროთ", — განაცხადა ჩეპამ.

ფედერაციის საბჭოს წევრი სენატორი ანდრეი კლიშინი კი მიიჩნევს, რომ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება პოლიტიკური ხასიათისაა და შესაძლოა რუსეთის კონსტიტუციასაც ეწინააღმდეგებოდეს. მისივე თქმით, რუსეთის კანონმდებლობაში არის სპეციალური მექანიზმი, რომლითაც რუსეთს შეუძლია საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებები თავის ტერიტორიაზე შეუსრულებლად გამოაცხადოს:

"აღვნიშნავ, ეს მექანიზმი რამდენჯერმე უკვე გამოიყენეს".

ე.წ. დეპორტირებულების საქმეზე "საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ" ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ რუსეთმა საქართველოს სასარგებლოდ 10 მილიონი ევროს ოდენობის მორალური კომპენსაცია უნდა გადაიხადოს. სტრასბურგის სასამართლომ გადაწყვეტილება 31 იანვარს გამოაცხადა. გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა დიდი პალატის 16-მა მოსამართლემ ერთის წინააღმდეგ.

ევროსასამართლომ დაადგინა, რომ იმ დაზარალებულებმა, რომელთა მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-4 მუხლი (კოლექტიური გაძევება) უნდა მიიღონ კომპენსაცია 2 000 ევროს ოდენობით. ხოლო, მათ, ვის მიმართაც დაირღვა კონვენციის მე-5&1 მუხლი (თავისუფლების უკანონო აღკვეთა) და მე-3 მუხლი (პატიმრობის არაადამიანური და დამამცირებელი პირობები), უნდა მიიღონ 10-15 ათას ევრომდე ოდენობით კომპენსაცია, რაც ზუსტად განისაზღვრება საპატიმროში გატარებული დროის ხანგრძლივობაზე.

გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ უკვე დაიწყება აღსრულების პროცედურები საქმე გადავა მინისტრთა კომიტეტში. რუსეთის ფედერაციამ 3 თვის ვადაში უნდა ჩარიცხოს კომპენსაცია, რის შემდეგაც თანხა განაწილდება დაზარალებულებზე.

იუსტიციის მინისტრის, თეა წულუკიანის თქმით, თანხის არგადახდის შემთხვევაში, ყოველ გადაცილებულ პერიოდზე, რუსეთს შესაბამისი ჯარიმა დაეკისრება.

იუსტიციის სამინისტრომ ევროსასამართლოში 1 795 ადამიანის სია წარადგინა. საქართველოს მთავრობამ აღნიშნულ საქმეზე საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში 2007 წლის 26 მარტს შეიტანა.