სამართლიანი არჩევნების მიერ ჩატარებული მონიტორინგით წინასაარჩევნო პერიოდში ფეისბუქი არა მხოლოდ პოლიტიკური დისკუსიისთვის, არამედ ორგანიზებული და მიზანმიმართული დისკრედიტაციული კამპანიებისათვის გამოიყენებოდა.

ISFED-ის ცნობით, სოციალურ მედიაში პოლიტიკური ჯგუფების აქტივობამ და ნეგატიურმა კამპანიამ უფრო მეტად აგრესიული სახე მიიღო.

"ინტენსიური სახე ჰქონდა სოციალური მედიით კანდიდატებისა და პოლიტიკური აქტორების დისკრედიტაციის მცდელობას ანონიმურ ფეისბუქგვერდებზე განთავსებული დასპონსორებული კონტენტის მეშვეობით. ანონიმური გვერდების რაოდენობა მეორე ტურის წინ გასამმაგდა და მათი მხრიდან იმატა მადისკრედიტირებელი პოსტების დასპონსორების ტენდენციამ", —ნათქვამია კვლევაში.

ფოტო: ISFED

ორგანიზაციის ცნობით, დისკრედიტაციული ფეისბუქგვერდები მოქმედებდნენ, როგორც სალომე ზურაბიშვილის, ისე გრიგოლ ვაშაძისა და მათი მხარდამჭერი პარტიების წინააღმდეგ მკვეთრად გამოხატული ნეგატიური გზავნილებით.

ამავე კვლევაში ვკითხულობთ, რომ გვერდები მეორე ტურის წინ ძირითადად ორ მოწინააღმდეგე ბანაკად გაიყო.

"განსხვავებით კანდიდატებისა და მათი მხარდამჭერი პოლიტიკური პარტიებისა თუ ლიდერების ფეისბუქგვერდებისაგან, ანონიმურ გვერდებზე მკვეთრად ნეგატიური, შეძლება ითქვას, ამორალური კამპანია მიმდინარეობდა, ხდებოდა სპეკულირება კანდიდატების პირადი ცხოვრებით, ასევე ხშირად ქვეყნდებოდა ქსენოფობიური თუ ჰომოფობიური პოსტებიც", — ნათქვამია მონიტორინგში.

ISFED-ის ცნობით, მეორე ტურის წინასაარჩევნო პერიოდში თვალშისაცემი გახდა ორგანიზებული ურთიერთშეტევა და საპირისპირო მხრიდან მომავალი დისკრედიტაციული გზავნილების საპასუხო დისკრედიტაციული კამპანიების წარმართვა.

"თუ გრიგოლ ვაშაძის მოწინააღმდეგე გვერდების მიერ აქტიურად ვრცელდებოდა POSTV-ს კამპანია #არამიშას, სადაც მოქალაქეები ენმ-ს მმართველობის პერიოდიდან გამომდინარე საკუთარ მძიმე გამოცდილებაზე საუბრობდნენ, საპასუხოდ სალომე ზურაბიშვილის მოწინააღმდეგე გვერდებმა წამოიწყეს კამპანია #არასალომეს, სადაც ყოფილი სამხედრო მაღალჩინოსნები სალომე ზურაბიშვილს რუსეთის ინტერესების გამტარებლად და მოღალატედ მოიხსენიებდნენ, მისი მთავარსარდლობა კი დაუშვებლად მიაჩნდათ", — აცხადებენ კვლევის ავტორები.

მათივე ცნობით, მეორე ტურის წინ შეიქმნა ან გააქტიურდა ყალბი მედიის გვერდები, რომლებიც ოპოზიციური კანდიდატის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ. მათი სახელწოდება და ლოგოები მომხმარებელს აფიქრებინებდა, რომ ეს გვერდები ჩვეულებრივ საინფორმაციო სააგენტოებს წარმოადგენენ, სინამდვილეში კი მათი პოსტები ერთ მხრივ ხელისუფლების მხარდაჭერისკენ, მეორე მხრივ კი - გრიგოლ ვაშაძისა და ენმ-ს საწინააღმდეგოდ იყო მიმართული. ორგანიზაციის განმარტებით, პოსტების დიდი ნაწილი დასპონსორებული იყო.

"ამ გზით გვერდები ახერხებდნენ დისკრედიტაციული გზავნილების ფართო აუდიტორიებამდე მიტანას", — განმარტებულია კვლევაში.

ISFED-ის ცნობით, საინტერესო ტენდენციის სახე ჰქონდა ასევე კანდიდატის მოჩვენებითად მხარდამჭერი გვერდების მომრავლებას მეორე ტურის წინ.

"აღნიშნული ფეისბუქგვერდები, ერთი შეხედვით, არაფრით განსხვავდებოდნენ ოფიციალური კამპანიის გვერდებისგან. თუმცა, პოსტების შინაარსის სიღრმისეული ანალიზის საფუძველზე ნათელია, რომ ისინი სინამდვილეში მათ წინააღმდეგ იყო მიმართული, ვისი სახელითაც თითქოსდა მოქმედებდნენ", — აცხადებენ სამართლიან არჩევნებში.

მონიტორინგის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატების, მათი წარმდგენი/მხარდამჭერი პარტიებისა და კამპანიის ოფიციალური ფეისბუქგვერდები, ძირითადად, კანონის მოთხოვნების დაცვით მოქმედებდნენ.

"თუმცა, უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი ოფიციალური ფეისბუქგვერდის გამოყენებით სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ უკანონო შემოწირულობა გასწია. მათ გვერდზე ქვეყნდებოდა დასპონსორებული პოსტები, რომლებშიც პარტია ღიად უჭერდა მხარს პრეზიდენტობის დამოუკიდებელ კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს. დასპონსორებული პოსტებისთვის გაწეული ხარჯი წარმოადგენს უკანონო შემოწირულობას და, შესაბამისად, "მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის დარღვევას", — აცხადებენ არასამთავრობო.

ფოტო: ISFED

ISFED ასევე ყურადღებას ამახვილებს, რომ გიორგი ვაშაძემ, რომელიც გრიგოლ ვაშაძის კამპანიის მენეჯერია, და ზაალ უდუმაშვილმა საკუთარ ოფიციალურ ფეისბუქგვერდებზე სააგიტაციო შინაარსის არაერთი დასპონსორებული პოსტი გამოაქვეყნეს, რაც სახელმწიფო აუდიტის სამსხურის წინაშე დეკლარირებული უნდა იყოს, როგორც შემოწირულობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, აღნიშნულიც ჩაითვლება უკანონო შემოწირულობად.

ფოტო: ISFED

მათივე ცნობით, ხშირი იყო ადგილობრივი თვითმმართველობების საჯარო მოხელეების მხრიდან სამუშაო საათებში სოციალური ქსელების მეშვეობით აგიტაციის გაწევით საარჩევნო კოდექსის დარღვევის ფაქტები - მმართველი პარტიის მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატის სასარგებლოდ და ოპოზიციის კანდიდატის წინააღმდეგ აგიტაციაში მეორე ტურის განმავლობაშიც კვლავაც აქტიურად მონაწილეობდნენ საჯარო მოხელეები.

  • შუალედურ ანგარიშში სამართლიანი არჩევნების შესწავლის საგანია შემდეგი ოთხი მიმართულება;
  • საპრეზიდენტო კანდიდატების, მათი წარმდგენი პოლიტიკური პარტიებისა და კამპანიის ოფიციალური გვერდების აქტივობა და მათი შესაბამისობა კანონმდებლობასთან;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეების მიერ ფეისბუქზე აგიტაცია;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის და აჭარის ა/რ ორგანოების ოფიციალური ფეისბუქგვერდების მონიტორინგი;
  • ძირითადად პოლიტიკური აქტორების დისკრედიტაციისა და საზოგადოებრივ განწყობებზე ზემოქმედების მიზნით შექმნილი ფეისბუქგვერდების აქტივობა, მათი მოქმედების ტაქტიკა და ძირითადი მესიჯები.