მიწისძვრა ბუნებრივი მიზეზებით გამოწვეული დედამიწის ზედაპირის რხევაა. მიწისძვრების უმრავლესობა სუსტია, ხშირად შეუმჩნეველია ადამიანებისათვის და არანაირ ზიანს არ იწვევს. ზოგი მათგანი კი იწვევს დიდ ნგრევას, რასაც ხანდახან თან ახლავს მსხვერპლი. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური ავრცელებს რჩევებს თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ მიწისძვრის დროს.

როგორ მოვიქცეთ მიწისძვრის დროს

თუ სუსტი მიწისძვრაა, არ შეშინდეთ, უმჯობესია დარჩეთ იქ სადაც ხართ;

როგორ მოვიქცეთ ძლიერი მიწისძვრის დროს, თუ შენობაში იმყოფებით

  • სასწრაფოდ დატოვეთ შენობა კიბით ან პირველი სართულის ფანჯრებიდან;
  • მეორე სართულზე და უფრო ზემოთ, ნუ შეეცდებით შენობის დატოვებას;
  • არ ისარგებლოთ ლიფტით;
  • დადექით შიდა კედელთან კუთხეში, კარის ჭრილში, საყრდენ სვეტთან;
  • თუ შენობა ძველია და კედლები არასაიმედოა, შეძვერით საწოლის ან მაგიდის ქვეშ;
  • არ ისარგებლოთ ასანთით.

როგორ მოვიქცეთ ძლიერი მიწისძვრის დროს, თუ ქუჩაში იმყოფებით

  • გადით ღია ადგილზე, შორს შენობებისა და ელექტროგადამცემებისაგან;
  • არ დადგეთ ხიდზე ან მის ქვეშ.