სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა ახმეტის მეხუთე და მეექვსე და სოფელ ქისტაურისა და ზემო ხოდაშენის საბავშვო ბაღებში სანიტარულ-ჰიგიენური პრობლემები აღმოაჩინეს. ომბუდსმენმა ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას პრობლემების აღმოფხვრის რეკომენდაციით მიმართა.

აპარატის მიერ დაფიქსირებული პრობლემები:

  • ხშირად, ბავშვების საძინებლები განლაგებულია ნესტიან და ავარიულ ოთახებში, სადაც არ არის საკმარისი საწოლები, რის გამოც აღსაზრდელებს იატაკზე დაფენილ ლეიბებზე და სკამებზე აძინებენ;
  • ბაღებში მოსაწესრიგებელია სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა;
  • ბავშვებსა და თანამშრომლებს საერთო საპირფარეშოები აქვთ;
  • ცხელი წყალი მხოლოდ ზამთარში მიეწოდებათ, ძირითადად კი, აღსაზრდელებს ცივი წყლით უხდებათ ხელის დაბანა;
  • ერთ-ერთ ბაღში ადმინისტრაციამ რამდენჯერმე დააფიქსირა მღრღნელები, ქვეწარმავლები და მწერები. ზოგადად, ეზოების კეთილმოწყობის პრობლემა ყველა ბაღში დგას;
  • ბავშვებისთვის არ არის მისაწვდომი საკმარისი რაოდენობისა და უსაფრთხო სასწავლო მასალა, ახალი სათამაშოები და თვალსაჩინოებები;
  • საბავშვო ბაღებში ძირითადად კადრების სიმცირის პრობლემაა და საჭიროებს აღმზრდელებისა და ძიძების შტატების დამატებას;
  • არასაკმარისია ბავშვების სააღმზრდელო ჯგუფები და რიგ შემთხვევაში, სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ერთ ჯგუფში ირიცხებიან, რაც აბრკოლებს ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების მიღებას.

სახალხო დამცველის აპარატი საბავშვო ბაღებში დაფიქსირებული პრობლემების ამსახველ ფოტომასალასაც ავრცელებს.

ფოტო: სახალხო დამცველის აპარატი

ფოტო: სახალხო დამცველის აპარატი

ფოტო: სახალხო დამცველის აპარატი

ფოტო: სახალხო დამცველის აპარატი

ფოტო: სახალხო დამცველის აპარატი