ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზპგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების მიხედვით, უცვლელია მოსახლეობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების ხუთეული ბოლო 7 წლის განმავლობაში.

მოსახლეობისთვის მთავარ პრიორიტეტულ საკითხად სამუშაო ადგილები რჩება. მეორე ადგილზე მოდის სიღარიბე, მესამეზე - ტერიტორიული მთლიანობა, მეოთხე - ფასების ზრდა/ინფლაცია, მეხუთე - პენსიები.

ყველაზე ნაკლებპრიორიტეტულ საკითხებს შორისაა ციხეები/პატიმრები, მედიის დამოუკიდებლობა და უმცირესობათა საკითხები. აღნიშნული საკითხები გამოკითხულთა მხოლოდ 1 პროცენტისთვისაა მნიშვნელოვანი.

NDI-ის გამოკითხვა 2016 წლის 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში, საქართველოს მასშტაბით 4 113 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის ქართულენოვან, სომხურენოვან და აზერბაიჯანულენოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა. კვლევაში საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 2,1%.

კვლევას აფინანსებს შვედეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტო (SIDA) და ატარებს CRRC-საქართველო.