2017 წელს საქართველოში ბუნებრივი მატება, წინა წელთან შედარებით, 5,6 პროცენტით შემცირდა. ბუნებრივი მატების 5 471-მდე შემცირების შესახებ ინფორმაციას საქსტატი აქვეყნებს.

ბუნებრივი მატება ცოცხლად დაბადებულთა და გარდაცვლილთა შორის სხვაობაა. გასულ წელს ბუნებრივი კლება დაფიქსირდა კახეთის, მცხეთა-მთიანეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთისა და იმერეთის რეგიონებში.

2017 წელს 2016 წლის მსგავსად უფრო მეტი ბიჭი დაიბადა ვიდრე გოგო. გასულ წელს 27 658 ბიჭი და 25 635 გოგო დაიბადა. შესაბმისად, ყოველ 100 ცოცხლად დაბადებულ გოგოზე დაიბადა 107,9 ბიჭი.

2017 წელს გარდაცვლილთა რიცხოვნობა 2016 წელთან შედარებით 5,8 პროცენტით შემცირდა და 47 822 ადამიანი შეადგინა.