შფოთვა და ნერვიულობა უამრავ ადამიანს ურთულებს ჩვეულებრივ, მარტივ საყოფაცხოვრებო საკითხებთან გამკლავებას. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში, მღელვარების სიმპტომები უძილობას, გულისცემის დარღვევას, კარჩაკეტილობასა და ასოციალურობას იწვევს. თუმცა, მცირე დოზით ღელვას თავისი პოზიტიური მხარეც აქვს: ის მოვლენების დამახსოვრებაში გვეხმარება.

ბოლო კვლევა, რომელიც Brain Sciences-ში გამოქვეყნდა, სწორედ ამაზე მეტყველებს.

კვლევის ავტორებმა ექსპერიმენტში 80 სტუდენტი ჩართეს, რომლებიც დეპრესიისა და მღელვარების შკალით, DASS-ით შეაფასეს. სტუდენტები ორ ჯგუფად დაყვეს და მათ სხვადასხვა დავალება მისცეს.

სტუდენტებს შემაწუხებელ თუ ნეიტრალურ ფოტოსურათებზე დატანილი 72 სიტყვა უნდა გაეანალიზებინათ. ზედაპირული დაკვირვების ჯგუფს სურათებზე დატანილ სიტყვებში ასო უნდა ეპოვა, ღრმა დაკვირვების ჯგუფის წევრებს კი უნდა ეთქვათ, სიტყვა სულიერ ობიექტს აღნიშნავდა თუ უსულოს.

მოგვიანებით ექსპერიმენტის მონაწილეებს სთხოვეს, ნაჩვენები სიტყვები გაეხსენებინათ. ცხადია, მათ, ვისაც შინაარსზე დაფიქრება მოუწია, სიტყვები უფრო ადვილად დაასახელეს, ხოლო იმ ადამიანებს, რომლებსაც უბრალოდ კონკრეტული ასო უნდა ეპოვათ გამოსახულებაზე, მნიშვნელობის დამახსოვრებით თავი არ შეუწუხებიათ. თუმცა არის ერთი "მაგრამ".

როგორც ზემოთ ვახსენეთ, სურათების ნაწილზე შემაწუხებელი გამოსახულება იყო დატანილი (ავარიები, დასახიჩრებული სხეულები). ზომიერად მშფოთვარე ადამიანებმა, გაწონასწორებულ მონაწილეებთან შედარებით, უფრო მარტივად გაიხსენეს სიტყვები, რომლებიც ნეგატიურ ფოტოებზე ეწერა.

"მცირე დოზით შფოთვა მეხსიერებისთვის სასარგებლო შეიძლება იყოს", - ამბობს მირა ფერნანდესი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი და კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, - "თუმცა უკონტროლო მღელვარება ადამიანისთვის დამღუპველიც კი შეიძლება აღმოჩნდეს".

მომავალი კვლევები შეიძლება ფობიებით შეპყრობილი ადამიანების რეაქციას ეხებოდეს იმ სიტყვებზე, რომლებიც მათთვის საშიშ ფოტოებზეა დატანილი. სავსებით დასაშვებია, რომ არაქნოფობიით შეპყრობილ ადამიანებს უკეთ დაამახსოვრდეთ უცხო სიტყვები, რომლებიც ობობების ფონზე წერია.