ქობულეთში მუსლიმი თემის დისკრიმინაციის საქმეზე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა პარტნიორ ორგანიზაციასთან ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრთან ერთად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა. სასამართლოს სარჩელით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ქართველ მუსლიმთა ურთიერთობის და ქობულეთში მცხოვრები 7 მუსლიმი პირის სახელით მიმართეს.

"ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს წინაშე საქმის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, ინდივიდუალური უფლებების აღდგენის გარდა, სახელმწიფოს დაეკისრება ვალდებულება აღმოფხვრას ტენდენცია, რომელიც რელიგიური უმცირესობების მიმართ განხორციელებული ძალადობის შეწყნარებას და ამ ფაქტების არაეფექტურ გამოძიებას უკავშირდება", - წერია

დავის საგანი

 • ევროპული კონვენციის მესამე მუხლის (დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობის აკრძალვა);
 • მეცხრე მუხლის (რელიგიის თავისუფლება);
 • პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლის (საკუთრების უფლება);
 • პირველი დამატებითი ოქმის მეორე მუხლის (განათლების უფლება);
 • მე-14 მუხლის (დისკრიმინაციის აკრძალვა) სავარაუდო დარღვევა;
 • მე-13 მუხლის (უფლება დაცვის ეფექტიან სამართლებრივ საშუალებებზე) სავარაუდო დარღვევა.

სარჩელში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები

 • 2014 წლის სექტემბრიდან მუსლიმი თემი ვერ ახერხებს ქობულეთში მუსლიმი მოსწავლეების პანსიონატის გახსნას, ადგილობრივი მოსახლეობის, (რომელიც თავს მართლმადიდებელ ქრისტიანებს მიაკუთვნებს) წინააღმდეგობისა და დისკრიმინაციული დევნის გამო. პროტესტის გამოსახატად ადგილობრივმა მართლმადიდებლებმა 2014 წლის 10 სექტემბერს იძულების უკიდურესი და მუსლიმი თემისთვის შეურაცხმყოფელი ფორმა აირჩიეს და შენობის შესასვლელთან ღორი დაკლეს, ხოლო შენობის კარზე დაკლული ცხოველის თავი ჩამოკიდეს.
  გარდა ამისა, 15 სექტემბერს მიიღო, როდესაც პანსიონატის გახსნა იგეგმებოდა. ამის შემდგომ, ადგილობრივმა მართლმადიდებლებმა 24-საათიანი მორიგეობა და პანსიონატში შესვლის პროცესზე კონტროლი დააწესეს. ადგილობრივები პერიოდულად ისევ ახერხებდნენ პანსიონატის წინააღმდეგ ორგანიზებას;
 • მუსლიმი თემის წინააღმდეგ განხორციელებული ხანგრძლივი დევნის დროს ინფორმირებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო, თუმცა, მისი როლი მხოლოდ პასიური დაკვირვებით შემოიფარგლებოდა;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობას დაქვემდებარებულმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ - შპს ქობულეთის წყალმა ადგილზე პოლიციის გამოცხადების მიუხედავად, დღემდე არ დააერთა შენობის წყალარინების სისტემაზე;
 • ეროვნულმა სასამართლოებმა არ აღიარეს შსს-ს პასუხისმგებლობა მიმდინარე უფლების შეზღუდვის ფაქტებზე.