თავშესაფრის მინიჭების ევროპული სააგენტოს (EASO) მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად, 2016 წელთან შედარებით, 2017 წელს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რიცხვი 35 პროცენტით გაიზარდა.

ფოტო: EASO

მონაცემების თანახმად, 2016 წლის დეკემბერში, ევროკავშირში თავშესაფრის მაძიებელი საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა 625 იყო, 2017 წლის იმავე პერიოდში 1570 აპლიკანტამდე გაიზარდა.

სააგენტოს მონაცემებით, 2017 წლის დეკემბერში 876-მა თავშესაფრის მაძიებელმა საქართველოს მოქალაქემ პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებით უარი მიიღო თავშესაფარზე და მხოლოდ 13 აპლიკანტს მიანიჭეს ლტოლვილის სტატუსი.

2017 წელს, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, საერთო ჯამში 706 913 თავშესაფრის მაძიებელთა აპლიკაცია დარეგისტრირდა. მაჩვენებელი 43%-ით შემცირებულია, მაშინ როდესაც 2016 წელს ეს რიცხვი 1,3 მილიონს შეადგენდა.

საქართველოს მოქალაქეებისთვის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზო მიმოსვლა 2017 წლის 28 მარტს ამოქმედდა. ქართული ბიომეტრიული პასპორტის მფლობელებს შეუძლიათ ყოველ 180 დღეში 90 დღე მიყოლებით ან გადანაწილებით უვიზოდ ესტუმრონ შენგენის ზონის ქვეყნებს.