თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტაბულას თანამშრომლების მიმართ მუქარაში ბრალდებულს, აღკვეთის ღონისძიების სახით, პატიმრობა შეუფარდა. ამით სასამართლომ პროკურატურის შუამდგომლობა გაიზიარა.

"[ბრალდებული] ტაბულა მედიას თანამშრომლებს სიცოცხლის მოსპობითა და ჯანმრთელობის დაზიანებით დაემუქრა. აღნიშნულ პირებს მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში გაუჩნდათ", - აღნიშნავენ პროკურატურაში.

ტაბულას დირექტორი, თამარ ჩერგოლეიშვილი On.ge-ს 17 ნოემბერს მოუყვა, რომ მათ ოფისთან ერთი პირი მივიდა, რომელიც მათ თანამშრომლებს გადაწვით ემუქრებოდა.

როგორც პროკურატურაში აღნიშნავენ, ბრალდებული იმავე დღეს დააკავეს. მას ბრალი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით აქვს წაყენებული. ამ მუხლით, სიცოცხლის მოსპობის ან ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან, გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში, ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით ვადით ას ოციდან ას ოთხმოც საათამდე ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.