ქვეყნის ერთ-ერთი საგამოძიებო უწყება, რომელიც უფლებამოსილია:

  • გამოიძიოს დანაშაული
  • ჩაატაროს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა
  • აწარმოოს სისხლისამართლებრივი დევნა
  • სასამართლოზე სისხლის სამართლის საქმეში მონაწილეობა მიიღოს, როგორც სახელმწიფო ბრალდების მხარემ
  • განახორციელოს საპროცესო ხელმძღვანელობა წინასწარი გამოძიების სტადიაზე
  • გაუწიოს კოორდინაცია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას
  • უზრუნველყოს ადამიანის უფლებების დაცვის განხორციელება და სხვ.

წყარო: პროკურატურის ვებ საიტი