თბილისის საქალაქო სასამართლომ ძალაში დატოვა ცესკოს გადაწყვეტილება, რომლითაც არ დაკმაყოფილდა თიანეთის მერობის კანდიდატის, ლელა ქიტესაშვილის საჩივარი. ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ცესკოში საოლქო კომისიის ის ოქმი გაასაჩივრა, რომლითაც მერად თამაზ მეჭიაური დასახელდა.

ლელა ქიტესაშვილმა On.ge-ს განუცხადა, ოთხ უბანში ჯამში ექვსი ბიულეტენია დაკარგული. საუბარია მეორე, მე-13, მე-15 და მე-19 უბნებზე. კანდიდატის თქმით, მასსა და მის კონკურენტს, თამაზ მეჭიაურს შორის განსხვავება ერთი ხმაა და დაკარგული ბიულეტენები გავლენას ახდენს საბოლოო შედეგზე. კანდიდატი განმარტავს, რომ საარჩევნო კოდექსით (მუხლი 169, პუნქტი 2), მერის არჩევნებში გამარჯვებულმა პირმა არჩევნებში მონაწილეთა ხმების ნახევარზე მეტი უნდა მიიღოს. კანონით, არჩევნებში მონაწილეთა ხმების რაოდენობაში არ ჩაითვლება ბათილად ცნობილი საარჩევნო ბიულეტენები.

ცესკოს დღევანდელი მონაცემებით, თიანეთის მერი თამაზ მეჭიაურია. ის თავის კონკურენტს ერთი ხმით სჯობნის.

მანმდე ცესკოს მონაცემებით, თამაზ მეჭიაური კონკურენტ ლელა ქიტესაშვილს, რომელიც ქართული ოცნების კანდიდატი იყო, არჩევნებს ერთი ხმით უგებდა, თუმცა, საოლქო კომისიამ გაბათილებული ხუთი ბიულეტენი ვარგისად მიიჩნია. შედეგად, ლელა ქიტესაშვილს 3 081 ხმა მიაკუთვნა, მეჭიაურს კი - 3 077.

თამაზ მეჭიაური მიიჩნევდა, რომ საოლქოს გადაწყვეტილება უკანონო იყო, იგივეს იზიარებდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. მათი აზრით, საოლქო კომისიას ბათილად ცნობილი ბიულეტენები ვარგისად არ უნდა მიეჩნია და არჩევნებში გამარჯვებულად მეჭიაური უნდა გამოცხადებულიყო.

თიანეთის მერის გასარკვევად მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ და თბილისის სააპელაციო სასამართლომ იმსჯელეს. ორივე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებით მეჭიაური ხდებოდა მერი.