ისრაელის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სამედიცინო მარიხუანა სასოფლო-სამეურნეო კულტურად აღიარა. ახალი კლასიფიკაციის მიხედვით, 15-დან 20-მდე ფერმერი სამედიცინო მარიხუანის მოყვანისთვის სახელმწიფო დახმარებასა და გრანტებს მიიღებს, ასევე, მოსავლის გაზრდას ისწავლის. სამინისტროში გადაწყვიტეს, რომ მარიხუანის მოყვანა მომგებიანი დიდ ფერმებში იქნება, სადაც მიწის ფართობი არანაკლებ 0,4 ჰა.

სამინისტროს თქმით, მარიხუანის სამედიცინო დანიშნულებით გამოყენება ისრაელისთვის და მსოფლიოსთვის სიახლეა და მისი სტატუსი ჯერ კიდევ სადავოა:

"ბევრ ქვეყანაში მარიხუანის მოხმარება და გაყიდვა უკანონოა. მაგრამ, როგორც ჩანს, ბევრგან მისი სამედიცინო დანიშნულებით გამოყენება უკვე დიდ პოპულარობას იძენს. გამოკვლევების დიდი ნაწილი მის დადებით ეფექტებს ამტკიცებს."

ისრაელის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, ასევე, სამედიცინო კანაფის საუკეთესო ზრდის აღმოსაჩენად, ბიოქიმიური კვლევებისთვის, 2 მლნ დოლარზე მეტი გამოყო. სამინისტროში ფიქრობენ, რომ სამედიცინო მარიხუანის ექსპორტი 250 მლნ-იდან ერთ მლრდ-მდე დოლარს მოიტანს.

ამასთანავე, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მინისტრი ახალი კანონპროექტის ინიციატივით გამოვიდა, რომლის მიხედვითაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია მოხდება. 15 გრამამდე არასამედიცინო მარიხუანის მოხმარებისთვის დაპატიმრების ნაცვლად იქნება ჯარიმა, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრამდე კი მოქალაქე ოთხ გაფრთხილებას მიიღებს:

"ჩვენ ვატარებთ ამ პოლიტიკას, როგორც წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც საშუალებას მოგვცემს, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულიდან ყურადღება განათლებასა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე გადავიტანოთ", - ამბობს მინისტრი.