მოკლედ: განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტის საბოლოო პროექტი მომზადდა.

 • უწყება აცხადებს, რომ სამუშაოები ფართომასშტაბიანი განხილვებისა და სასკოლო საზოგადოების წევრების აქტიური ჩართულობით ჩატარდა.

დეტალები: სამინისტროს ინფორმაციით, დოკუმენტი ეფუძნება ისეთ ღირებულებებსა და პრინციპებს, როგორიც არის:

 • პატრიოტიზმი და ეროვნული სულისკვეთება;
 • სახელმწიფოებრივი აზროვნება;
 • ოჯახის ინსტიტუტის პატივისცემა;
 • სახელმწიფო ენა, ისტორია და კულტურა;
 • ეთნიკური მრავალფეროვნება და კულტურული მემკვიდრეობა;
 • თავისუფალი, დემოკრატიული და მშვიდობიანი საზოგადოება;
 • სამართლებრივი და სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობა;
 • მდგრადი განვითარება და საზოგადოების კეთილდღეობა;
 • ინკლუზია, ტოლერანტობა და სამართლიანობა;
 • მაღალი სამოქალაქო ცნობიერება;
 • ზოგადსაკაცობრიო ზნეობრივი, მორალური და ეთიკური პრინციპები;
 • უფლებები, ვალდებულებები და სოციალური პასუხისმგებლობა;
 • გარემოსდაცვითი ცნობიერება, ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ფიზიკური, ესთეტიკური, სოციო-ემოციური განვითარება;
 • ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნება;
 • აკადემიური ცოდნა და წიგნიერება;
 • კომუნიკაციის მაღალი კულტურა;
 • ციფრული მოქალაქეობა, შემოქმედებითობა და სიახლეთა მიმღებლობა.

განათლებს სამინისტრო აცხადებს, რომ გაუმჯობესდება სასწავლო პროგრამები, საგანმანათლებლო რესურსები და სასკოლო გარემო

"ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი 2004 წელს დამტკიცდა და 20 წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. აღნიშნული დოკუმენტი ზოგადი განათლების ერთგვარ კონსტიტუციას წარმოადგენს", — წერია განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.