სამართლებრივი ნორმები შეიძლება სხვადასხვა ტიპის ინტერესს ეხებოდეს. ზოგიერთი მათგანი ინდივიდუალურია, ზოგი კი — საყოველთაო. შესაბამისად, არსებობს კერძო და საჯარო სამართალი. ისინი, თავის მხრივ, სხვადასხვა მიმართულებად იყოფა.

სისხლის სამართალი საჯაროს დარგია, სამოქალაქო კი — კერძოს. ამ ქვიზით შეგიძლია, შეამოწმო, როგორ ასხვავებ მათ ერთმანეთისგან და იცი თუ არა, კონკრეტულ საკითხს რომელი აწესრიგებს.

ტესტი: გამოიცანი, სისხლის სამართლის საქმეა თუ სამოქალაქოს

ტესტის დაწყება

1 / 9 განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში არის:

ილუსტრაცია: On.ge

2 / 9 რომელი კოდექსი ითვალისწინებს ალიმენტის გადახდის საკითხს:

ილუსტრაცია: On.ge

3 / 9 ადამიანი, რომელმაც დანაშაული არა განზრახ, არამედ დაუდევრობით ჩაიდინა, დაისჯება:

4 / 9 იძულებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობა შეგიძლიათ, მოითხოვოთ:

ილუსტრაცია: On.ge

5 / 9 განსაცდელში ადამიანის მიტოვება სისხლის სამართლის საქმე გგონია თუ სამოქალაქოსი?

ილუსტრაცია: On.ge

6 / 9 ქორწინების იძულება არის:

ილუსტრაცია: On.ge

7 / 9 მოვალის მიერ ვადის გადაცილება სამოქალაქო სამართლის საქმეა თუ სისხლის სამართლის დანაშაული?

ილუსტრაცია: On.ge

8 / 9 როგორ ფიქრობ, ამომრჩევლის მოსყიდვა სისხლის სამართლის საქმეა თუ სამოქალაქოსი?

ილუსტრაცია: On.ge

9 / 9 და ბოლოს, რომელი განიხილავს საქმეს ხის ნაყოფზე, რომელიც მეზობლის მიწის ნაკვეთზე დავარდა:

ილუსტრაცია: On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.

ტესტი: გამოიცანი, სისხლის სამართლის საქმეა თუ სამოქალაქოს

ტესტის დაწყება

1 / 9 განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში არის:

ილუსტრაცია: On.ge

2 / 9 რომელი კოდექსი ითვალისწინებს ალიმენტის გადახდის საკითხს:

ილუსტრაცია: On.ge

3 / 9 ადამიანი, რომელმაც დანაშაული არა განზრახ, არამედ დაუდევრობით ჩაიდინა, დაისჯება:

4 / 9 იძულებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობა შეგიძლიათ, მოითხოვოთ:

ილუსტრაცია: On.ge

5 / 9 განსაცდელში ადამიანის მიტოვება სისხლის სამართლის საქმე გგონია თუ სამოქალაქოსი?

ილუსტრაცია: On.ge

6 / 9 ქორწინების იძულება არის:

ილუსტრაცია: On.ge

7 / 9 მოვალის მიერ ვადის გადაცილება სამოქალაქო სამართლის საქმეა თუ სისხლის სამართლის დანაშაული?

ილუსტრაცია: On.ge

8 / 9 როგორ ფიქრობ, ამომრჩევლის მოსყიდვა სისხლის სამართლის საქმეა თუ სამოქალაქოსი?

ილუსტრაცია: On.ge

9 / 9 და ბოლოს, რომელი განიხილავს საქმეს ხის ნაყოფზე, რომელიც მეზობლის მიწის ნაკვეთზე დავარდა:

ილუსტრაცია: On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...