როცა საქმე სამართლის აღსრულებას ეხება, მნიშვნელოვანია, ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობენ, მოვალეობას ღირსეულად, პრინციპებისა და ეთიკის დაცვით ასრულებდნენ. ეს ეხება თანაბრად ყველას, იქნება ეს მოსამართლე, პროკურორი, ადვოკატი, ნაფიცი მსაჯული თუ სხვა.

ადვოკატის პროფესია მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მართლმსაჯულების სისტემაში და ერთ-ერთი განუყოფელი რგოლია. ის ნაწილობრივ განსაზღვრავს მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სამართლებრივ ბედს და პასუხისმგებელია ხარისხიან მართლმსაჯულებაზე.

აქამდე ჩვენი ქვიზით შეამოწმე, როგორი მოსამართლე იქნებოდი, ახლა კი დროა გაიგო, როგორ გაართმევდი თავს იმ ძალიან საპასუხისმგებლო საქმიანობას, რასაც ადვოკატობა ჰქვია.

შენი აზრით, ვის ან რას უნდა ემორჩილებოდე, როცა ადვოკატი ხარ?

ნატალია ავალიანი / On.ge

წარმოიდგინე, რომ კოლეგა რეკომენდაციას გთხოვს — დახმარების სანაცვლოდ, რამე ტიპის სარგებელს მიიღებდი?

ილუსტრაცია / On.ge

დღეს რომ ადვოკატი იყო, რა პრინციპებით იხელმძღვანელებდი?

ილუსტრაცია: ნატალია ავალიანი / On.ge

რა იქნებოდა შენთვის უზენაესი:

ილუსტრაცია / On.ge

როგორ მოიქცევი, თუ იცი რომ შენი კლიენტის უფლებები ირღვევა, მაგრამ საკმარისი ფული არ აქვს, რომ შენი მომსახურებით ისარგებლოს?

ილუსტრაცია / On.ge

დადებდი პროკურორთან გარიგებას კლიენტის ინტერესების საწინააღმდეგოდ?

ილუსტრაცია / On.ge

როგორ მოიქცეოდი, თუ მოსამართლის გადაწყვეტილება არ მოგეწონებოდა?

ილუსტრაცია / On.ge

შენი აზრით, ვინ უფრო დამნაშავეა ნემსის ქურდი თუ აქლემის ქურდი?

ილუსტრაცია / On.ge

როგორ მოიქცევი, თუ აღმოაჩენ რომ შენი დაცვის ქვეშ მყოფი შენც გატყუებს და სასამართლოსაც?

ილუსტრაცია / On.ge

მისცემდი დაცვის ქვეშ მყოფს საქმის მოგების გარანტიას?

ილუსტრაცია: ნატალია ავალიანი / On.ge

და ბოლოს, როგორ ფიქრობ, რომელი პრინციპის დაცვაა ადვოკატისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი?

ილუსტრაცია / On.ge

ქვიზი მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ქვიზის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The quiz was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this quiz are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.