ახალი სამსახურის დაწყება ჩვენს ცხოვრებას ხშირად რადიკალურად ცვლის. თუ სიახლეები, გამოცდილების შეძენა და განვითარება სწორედ ისაა, რასაც ახლა ეძებ, მაშინ ეს ტესტი უნდა გააკეთო. ვნახოთ, რამდენად მზად ხარ ახალი სამსახურის დასაწყებად.

შენს სამუშაო გამოცდილებაზე რას გვეტყვი?

Tenor

რატომ გინდა ახალი სამსახურის დაწყება?

Tenor

როგორია შენი პროფესიული მიზნები?

Gifer

როგორ ეძებ ახალ სამსახურს?

ჩამოთვლილთაგან რომელი გახასიათებს ყველაზე მეტად?

Tenor

ჩამოთვლილთაგან რომელია შენთვის კომფორტული?

შენი აზრით, სწავლა და მუშაობა შეთავსებადია?

Tenor

დაბოლოს, როგორ გეგმავ ზაფხულის არდადეგების გატარებას?