რატომ არის მნიშვნელოვანი: მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებები პარლამენტმა 2022 წლის დეკემბერში დაჩქარებულად, დაინტერესებული პირების ჩართულობის გარეშე მიიღო.

 • კანონპროექტის მიღებას აკრიტიკებენ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე, მედიისა და ოპოზიციის ნაწილი.
 • კრიტიკული მედიების მიმართ ხელისუფლების რიტორიკის გათვალისწინებით, დაგეგმილი ცვლილებები ტოვებს განცდას, რომ ეს, შესაძლოა, მედიის შეზღუდვის მორიგი მცდელობა იყოს.
 • კოალიცია მიუთითებს, რომ EU-მ დაინახა დისკუსიების საჭიროება და ვალდებულების შესრულების ვადა 2023 წლის 31 მაისამდე გადაწია,
 • თუმცა პარლამენტი არ დაელოდა ევროპის საბჭოს საექსპერტო შეფასებებს და არ გაიაზრდა ტელემაუწყებლების უმრავლესობისა და NGO-ების ალტერნატიული კანონპროექტი.

დეტალები: კოალიციის განცხადებით, გასათვალისწინებელია ევროპის საბჭოს დამოუკიდებელ საექსპერტო დასკვნაში მითითებული ათობის რეკომენდაცია, რათა საფრთხე არ შეექმნას არა მარტო მედიაგარემოს და კინოინდუსტრიას, არამედ საქართველოსთვის სტატუსის მინიჭებას.

 • მედიის ადვოკატირების კოალიცია 2023 წლის თებერვალში ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა და კანონის უზენაესობის გენერალური დირექტორატის დასკვნაზე საუბრობს, სადაც ნათქვამი იყი, რომ კანონის რამდენიმე სფერო EU-ს სტანდარტებს არ შეესაბამება.
 • ასევე, ის შესაბამისობაში არ მოდის ევროდირექტივასთან და დასკვნიდან ციტატა მოჰყავთ:
 • "არსებობს მთელი რიგი დებულებები, რომლებიც, სავარაუდოდ, არღვევს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-10 მუხლს (გამოხატვის თავისუფლება).

კოალიცია მიუთითებს, რომ კანონის ევროპულთან შესაბამისობაში მოყვანა პირდაპირ კავშირშია "შემოქმედებით ევროპაში" საქართველოს წევრობის საკითხთან.

 • განმარტავენ, რომ "შემოქმედებითი ევროპა" ევროკავშირის პროგრამაა, რომელიც ევროპული კულტურისა და ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლების მხარდასაჭერად შეიქმნა".
 • ყველაფერ ამის გათვალისწინებით, მოუწოდებენ პარლამენტს, გაითვალისწინონ რეკომენდაციები და 31 მაისამდე კანონი ევროპულთან შესაბამისობაში მოიყვანონ.
 • "რათა საქართველოს არ შეუწყდეს შემოქმედებითი ევროპის ნაწილობრივი წევრობა და ხელი არ შეეშალოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღებას".

არქივიდან: წარსულში მაუწყებლის შესახებ კანონში შესატან იმჟამინდელ ცვლილებებსა და თვითრეგულირების საკითხების სახელმწიფოს რეგულირების სფეროში გადატანას მედიის ადვოკატირების კოალიციის კრიტიკა მოჰყვა.

 • საუბარი იყო კომუნიკაციის კომისიის შეთავაზებულ ცვლილებებზე, რომლის მიხედვითაც შესაძლებელი ხდებოდა მედიის თვითრეგულირების ორგანოს გადაწყვეტილება კომუნიკაციების კომისიაში ან სასამართლოში გასაჩივრებულიყო.
 • კოალიცია აცხადებდა, რომ ეს გამოხატვის თავისუფლების თვითნებური, დაუსაბუთებელი შეზღუდვის რისკებს ზრდიდა.
 • ნათქვამი იყო, რომ კანონპროექტი 2010/13/EU დირექტივის მოთხოვნებს ამოფარებული მცდელობაა.