რასაკვირველია, ყველა ადამიანს საკუთარი საოცნებო სამსახური აქვს, თუმცა, ვინ იტყოდა უარს, ბუთქუჩა დათვების პროფესიონალი ჩამხუტებელი გამხდარიყო?

გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, სწორედ ამგვარი დასახელების ვაკანსია გამოაცხადა ცოტა ხნის წინ აშშ-ში ნიუ-მექსიკოს შტატის ველური ბუნების დაცვის დეპარტამენტმა. ვაკანსიის აღწერილობას თან ახლავს ფოტოები, თუ როგორ ეხუტებიან დეპარტამენტის თანამშრომლები ციცქნა ბელებს.

თუმცა, სულაც არ იფიქროთ, რომ მაინცდამაინც სერიოზული საქმის შემსრულებლებს არ ეძებენ — აკი ახსენეს კიდეც, პროფესიონალი ჩამხუტებელიო! აღნიშნულ პირს, როგორც ვიგებთ, უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის ხარისხი ბიოლოგიის მეცნიერებაში, ეკოლოგიაში ან მომინჯავე სფეროში. ამასთან, ვაკანსიით დაინტერესებულ პირებს მოეთხოვებათ რთულ გარემო პირობებში ლაშქრობის უნარი და დათვების ბუნაგში შეძრომის გამბედაობაც კი. ამის მიუხედავად, დეპარტამენტში დასძენენ, ამ უკანასკნელის გაკეთება რეკომენდებული არააო.

ცხადია, სამუშაოც არაა მარტივი — კონსერვაციის ოფიცრებს დეპარტამენტის წესების დაცვა, საზოგადოებაში ველური ბუნების დაცვის მნიშვნელობაზე ცნობიერების ამაღლება და დაკვირვებების წარმოებაც ევალებათ. აი, ამ ყველაფრის შემდეგ კი, ჯამაგირთან ერთად, პატარა დათვებთან ჩახუტების შესაძლებლობასაც მიიღებთ.