საქსტატის კვლევის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობა შინამეურნეობისა და ოჯახის წევრებისთვის გაწეულ აუნაზღაურებელ საოჯახო მომსახურებაზე დღეში საშუალოდ 2,1 საათს ხარჯავს. თუმცა, ეს მაჩვენებელი ქალების შემთხვევაში 3,4 საათია, ხოლო კაცების — 0,7 საათი.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: კვლევა კიდევ ერთხელ აჩვენებს ქვეყანაში არსებულ გენდერულ უთანასწორობას.

 • გაეროს ქალთა ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ შედეგებით დასტურდება, საქართველოში ოჯახებში ზრუნვის პასუხისმგებლობების უდიდესი ნაწილი ქალების მხრებზე გადადის.
 • ეს ქალებს არა მხოლოდ დასაქმებისა და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებს უზღუდავს, ასევე, უზღუდავს დროს სწავლის, სოციალიზაციის, პირადი თუ პროფესიული განვითარებისა და თვითზრუნვისთვის.

კვლევის თანახმად აქტივობებზე დახარჯული დროის მიხედვით, ყველაზე დიდი განსხვავება აუნაზღაურებელი საოჯახო მომსახურების შემთხვევაში შეინიშნება, რომელზეც ქალები, კაცებთან შედარებით, დღეში 4,9-ჯერ მეტ დროს ხარჯავენ.

 • დასაქმებისა და მასთან დაკავშირებული აქტივობების შემთხვევაში სურათი საპირისპიროა — კაცების მიერ დახარჯული საშუალო დრო 1,9-ჯერ აღემატება ქალების ამავე მაჩვენებელს.

 • რადგან, ქალების მიერ სახლში გაწეული მეტი შრომა მათ ოფიციალური დასაქმების მაჩვენებელს ამცირებს.
 • გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, რომ ბავშვზე ზრუნვასთან დაკავშირებულ აქტივობებში ჩართულია საქართველოში მცხოვრები დედების 80,2%, რაც 2,1-ჯერ აღემატება მამების ანალოგიურ მაჩვენებელს.

ფოტო: საქსტატი

შედეგების მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობა დღე-ღამეში საშუალოდ 11,7 საათს ხარჯავს საკუთარ თავზე ზრუნვასა და მოვლაზე.

 • კულტურულ, დასვენების, სპორტულ და მასმედიასთან დაკავშირებულ აქტივობაზე — 4,2 საათს;
 • დასაქმებასა და მასთან დაკავშირებულ აქტივობაზე — 2,6 საათს;
 • შინამეურნეობისა და ოჯახის წევრებისთვის გაწეულ აუნაზღაურებელ საოჯახო მომსახურებაზე — 2,1 საათს;
 • სოციალიზაციაზე, კომუნიკაციაზე, სათემო და რელიგიურ აქტივობებში მონაწილეობაზე — 1,4 საათს;
 • საკუთარი საბოლოო მოხმარებისთვის პროდუქციის წარმოებაზე — 0,9 საათს.

დარჩენილი დროიდან შინამეურნეობისა და ოჯახის წევრებისთვის გაწეულ აუნაზღაურებელ ზრუნვის მომსახურებაზე — 0,6 საათს.

 • სწავლაზე — 0,3 საათს;
 • სტაჟირებაზე, მოხალისეობრივ და სხვა სახის აუნაზღაურებელ შრომაზე — 0,1 საათს.

კვლევაში 3 680 შინამეურნეობა მონაწილეობდა და 6 074 რესპონდენტი გამოიკითხა.

 • 15 წლისა და უფროსი ასაკის პირების დროის გამოყენებას ორი სრული დღის განმავლობაში 10-წუთიანი ინტერვალით აღწერდნენ.